ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR APFFPR

CONVOCARE Adunarea Generală a membrilor Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România

 

Vă invităm să participați  JOI, 27 Aprilie 2017, la ora 12:00  la Adunarea Generală a membrilor Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România.

 

care va avea loc la Complex VICTORIA, din Cluj Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989, nr. 54-56.

ORDINEA DE ZI PROPUSĂ:

1.     Raportul de activitate pe anul 2016.

2.     Bilanțul contabil pe anul 2016.

3.     Proiecte pentru anul 2017.

4.     Prezentare stadiu proiect Erasmus +, “Training pentru Sistemul Corporatist de Management al Inovației în vederea Competitivității” (INNOME)

5.     Diverse.

 

Precizăm că în cazul în care nu veți participa la AGA puteți mandata o altă persoană, care va participa în numele altui membru al APFFPR utilizând modelul de mandat de reprezentare atașat.

În cazul în care la prima convocare nu va fi cvorumul necesar, AGA va avea loc, conform art. 28.2. din statut, în data de 28 aprilie 2017, la sediul organizației paatronale.

Vă reamintim că dreptul de vot îl pot exercita membrii APFFPR care au cotizația plătită la zi.

Cu stimă,

 

PREȘEDINTE

Ing. dipl. Steluța Racolța

Download