APFFPR recrutează Formator - Utilizare licenta Microsoft Project

APFFPR recrutează Formator pentru susținerea cursurilor de Microsoft Project în cadrul proiectului POCU “ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători”, pe care îl derulează în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu BRAHMS INTERNATIONAL S.R.L., Brașov și FUNDAȚIA ''ȘCOALA COMERCIALĂ ȘI DE SERVICII'' BACĂU – AFJ, Bacau în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023.

Codul ocupației: 242401 Formator


Atribuţii:

1) Elaborarea materialelor didactice pentru cursul de Curs Utilizare Microsoft Project
Management necesare desfăşurării activităţii de formare profesională, care completează suportul
de curs.
2) Furnizarea orelor de practică la cursul de Curs Utilizare Microsoft Project Management;
105
3) Evaluarea practică a cunoştinţelor dobândite de către cursanţi pe parcursul derulării
orelor de curs, aşa cum prevede legislaţia şi acreditarea APFFPR.
4) Consemnarea în Catalogul cursanţilor a notelor acordate cursanţilor;
5) Monitorizează evidenţa prezenţei cursanţilor ;
6) Colectează formularele de feedback ale cursanţilor după fiecare curs;
7) Monitorizează examenul final.

Educaţie solicitată Studii superioare – minim 3 ani - 3 ani

Cerinţe din fişa postului
Experienţă solicitată

Experienţă în Formare Profesională de minim 10 ani
Deţinător de certificat de absolvire autorizat de FORMATOR - 10 ani

Competenţe solicitate:
- Capacitate de comunicare interpersonală, aptitudini pedagogice, spirit de echipă, cunoştinţe de aplicare a OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,

 

Pentru a vă prezenta candidatura pentru acest rol, vă rugăm să ne trimiteți CV-ul dumneavoastă și actele doveditoare (experiență de cel puțin 10 ani) pe email, la adresa office@apffp.ro, până cel târziu în data de 22 februarie 2023, la ora 16:00.

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro