Despre APFFPR

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR) a fost înființată în toamna anului 2011, în vederea promovării conceptului de învățare pe tot parcursul vieții penntru a crește rata de participare a adulților la formarea profesională  și, totodată, ca urmare a convingerii că implementarea unor standarde înalte de calitate este necesară în formarea adulților din România.

Eforturile susținute ale membrilor fondatori au condus la consolidarea și dezvoltarea APFFPR, prin implicarea  în activități specifice unei organizații patronale ca și partener de dialog social, dar și prin atragerea de noi membri.

OBIECTIVELE Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România sunt

1. Dezvoltarea conceptului de învăţare continuă a adulţilor din România
2. Crearea unui cadru legislativ european, în România, pentru dezvoltarea resurselor umane.
3. Cresterea calităţii serviciilor de formare profesională a furnizorilor autorizaţi din România.

Principiile care stau la baza funcționării APFFPR sunt:
– principiul respectării proprietății
– principiul liberei inițiative
– principiile respectării legalității și corectitudinii în activitățile economice
– principiul eligibilității democratice

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro