Federația Patronală - EDUFORM

17. Mai. 2023

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Într-o manieră nedemnă de mediul universitar, în ”laboratoarele” Ministerului Educației s-au adus modificări la Legea Educației nr. 1/2011 și a fost elaborat proiectul de Lege a învățământului superior, care  prin conţinutul său afectează piaţa muncii, formarea profesională a adulţilor, mediul privat în care  se desfașoară această activitate, respectiv furnizorii de formare profesională – plătitori de taxe și impozite către statul român și nu în ultimul rând, capacitatea de absorbție a fondurilor europene în domeniul de ocupare.

Precizăm, că în acest moment, activitatea furnizorilor de formare profesională este reglementată de OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată  cu modificările și completările ulterioare și, așa cum este firesc, Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale coordonează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor, gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de formare profesională a adulţilor, monitorizează activitatea acestora şi reglementează sistemul de asigurare a calităţii în formarea profesională a adulţilor.

Legea învățământului superior propusă de Ministerul Educației este o intervenție brutală asupra legislației actuale a formării profesionale a adulţilor, cu efecte majore asupra domeniului formării profesionale și a pieţei muncii din România.

Pentru a preveni acest lucru propunem eliminarea completă a articolelor care  fac referire la activitatea furnizorilor de formare profesională, din proiectul de Lege a învățământului superior, articolele 184 și 219 (lit. 3) fiind printre exemplele majore. De asemenea, considerăm absolut necesar ca legea să aibă exprimări clare, care  să nu afecteze domeniul formării profesionale a adulţilor, așa cum este el legiferat prin OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicătă  cu modificările și completările ulterioare .  

Considerăm că actualul proiect de  Lege a învățământului  superior va conduce la imposibilitatea furnizorilor de formare profesională de a mai organiza programe de formare profesională pentru ocupațiile cu condiții de acces de studii superioare, deoarece prin această lege se dorește ca aceste tipuri de cursuri să se transforme în cursuri postuniversitare – care, cu siguranţă, vor fi mai puţin atractive pentru adulţii din piaţa  muncii (din punct de vedere a perioadei de curs și a costurilor acestora) și nu vor avea obiectivul didactic cel mai important, care  face legătura cu piaţa  muncii. Formarea profesională a adulţilor trebuie să ofere competențe specifice ocupațiilor din piaţa  muncii, să se axeze pe aspectele practice aflate în strânsă legătură cu ocupația, obiectiv care se poate atinge colaborând cu formatori cu experiență din piaţa  muncii pentru fiecare  domeniu. 

În ultimii 10 ani s-au produs modificări majore în domeniul formării profesionale a adulţilor. Unele constructive, cu scopul de a alinia domeniul la cerințele europene, iar altele, pur și simplu, au limitat sau chiar blocat accesul furnizorilor la piaţa  formării profesionale, introducând restricții în ceea ce privește calificările și ocupațiile pentru care  se pot organiza programe de formare, tipul programelor de formare etc.

Ideea de a restrânge și mai mult sfera ocupațiilor, respectiv a calificărilor pentru care  furnizorii care  pot desfășura programe de formare profesională ar putea fi considerate un tipar, la care, o dată la câțiva ani, Ministerul Educației tot revine.

Creșterea ratei de participare a adulţilor la formarea profesională prin atragerea de cursanți  sau studenți la programele de formare profesională, fie că vorbim despre furnizori de formare profesională sau instituții de învățământ superior este o responsabilitate și o provocare  pentru toți cei implicați în organizarea acestor cursuri. Ne punem întrebarea, de ce oare Ministerul Educației nu se concentrează pe propria activitate și consideră mereu că adulții din piaţa  muncii ar trebui să se supună prevederilor legislative ce vizează Ministerul Educației?

Considerăm imperativă propunerea Federației Patronale din Educație și Formare Profesională – EDUFORM – membra a confederației patronale Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, anume

eliminarea completă a articolelor care  fac referire la activitatea furnizorilor de formare profesională din proiectul propus de Ministerul Educației privind Legea învățământului superior și pentru că aceasta va avea un impact major al implementării de către Ministerul Fondurilor Europene a  Programului de Educație și Ocupare,  în condițiile în care, în fapt, Ministerul Educației elimină actori importanți în accesarea fondurilor europene, anume furnizorii de formare profesională a adulţilor.

Solicităm Senatului României să oprească adoptarea acestei legi și să solicite în mod transparent punctul de vedere al tuturor actorilor din piaţa  muncii.

 

 

PREȘEDINTE   

Racolța Steluța 

 

Președinte 

 

Federația Patronală din Educație și Formare Profesională – EDUFORM

 

Cluj-Napoca, 2/1 Paul Chinezu Street, 400021

Mobile +40 744623582

e-mail: office@apffp.ro

www.apffp.ro

 

 

----------------------------------------

Nr. 50/26 Martie 2020

Către

MINISTERUL MUNCII și PROTECȚIEI SOCIALE

Doamnei Ministru Victoria Violeta Alexandru

 Referitor FURNIZARE ON LINE A CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR

Stimată Doamnă Ministru,

Federația Patronală din Educație și Formare Profesională – EDUFORM, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Paul Chinezu nr.2, ap. 1, înființată în anul 2017 la inițiativa Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România, membră a Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) - confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional și membră a Federației Europene a Patronatelor din Educație (The European Federation of Education Employers (EFEE), prin prezenta

 Vă semnalăm situația extrem de dificilă a furnizorilor de formare profesională din România, urmare stării de urgență, datorată COVID 19.

 Așa cum cunoșteți desigur, prin Decretul nr. 195/16.03.2020 de instituire a stării de urgență, prin efectul art. 49 s-au suspendat toate cursurile din unități și instituții de învățământ.

 În acest context, toate autoritățile statului român, începând de la Președenția României au apreciat și încurajat furnizarea on line a cursurilor, la aproape toate formele de învățământ, chiar lăudând acele instituții de educație care au găsit aceste soluții moderne de învățare.

 Excepție face formarea profesională a adulților, care practic este blocată în acest moment, deoarece Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională din Ministerul Muncii, invocă faptul că  OG 129/2000 nu prevede articole expres pentru difuzarea orelor de formare profesională on line.

 Stimată Doamnă Ministru, dorim să vă reamintim următoarele:

 -        România este pe ultimul loc în Europa, în ceea ce privește rata de participare a adulților la formare profesională, iar după această perioadă ne vom îndepărta și mai mult de penultimul loc din acest clasament.

-        Clienții actuali ai furnizorilor de formare profesională sau viitorii potențiali cursanți au disponibilitate de a parcurge on line cursurile la care s-au înscris până la declanșarea acestei perioade grele pe care o traversăm.

-        În toată Europa este practicată educația on line pentru adulți. Culmea este că în România, le este permisă această modalitate de învățare școlarilor, elevilor și studenților, dar adulților NU le este permis acest lucru.

-        România are o strategie de digitalizare în care capitolul educație este prioritar.

-        În această perioadă sunt mulți adulți blocați la domiciliu, care au timp și dispoziția necesară parcurgerii on line a unor cursuri de formare profesională, pe care în condiții de normalitate nu ar avea timp să le frecventeze.

-        Furnizorii de formare profesională care fac parte din Federația Patronală din Educație și Formare Profesională – EDUFORM, au aproape 1.000 salariați, plus sute/mii de formatori cu care colaborează, care deja au contractele de muncă suspendate și foarte probabil că vor fi șomeri în următoarea perioadă. La aceștia se adaugă mii de salariați ai furnizorilor de formare profesională care nu sunt membri în Federația EDUFORM, dar sunt în aceeași situație dificilă.

-        Situația de urgență pe care o traversăm cu toții va duce la eliminarea multor furnizori importanți de formare profesională din România, plătitori de taxe și impozite, dacă ne cramponăm în acest moment de prevederile OG 129/2000.

Având în vedere elementele enunțate anterior, vă rugăm să dispuneți Direcției Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională din Ministerul Muncii șiProtecției Sociale să permită furnizorilor de formare profesionaală să susțină orele de formare profesională on line, cel puțin a orelor de teorie din programele autorizate. 

Dacă este posibil ca în această perioadă să se modifice prevederile învechite ale OG 129/2000, care să includă și prevederi referitor la organizarea on line a cursurilor de formare pentru adulți, precum și alte prevederi, vă stăm la dispoziție cu experiența noastră pentru a îmbunătăți acest domeniu, care contribuie în mod direct la creșterea competitivității forței de muncă din România.

Vă mulțumim pentru înțelegerea acestei situații dificile și așteptăm cu interes măsurile Dvs. directe.

Cu respect,

 

Racolța Steluța

Președinte

Federația Patronală din Educație și Formare Profesională – EDUFORM

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România.

 

Persoană de contact Racolța Steluța

Adresa de email office@apffp.ro.

Telefon 0744623582.

 

Federația Patronală din Educație și Formare Profesională - EDUFORM a fost înființată la inițiativa Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR)

 

 - Federația Patronală EDUFORM face parte din Consiliul Național al Întreprinderilor  Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional. 

 - Federația Patronală EDUFORM este membru, din anul 2018, în European Federation of Education Employers (EFEE) / Federația Europeană Patronală din Educație și este singura organizație patronală din România prezentă în EFEE.

https://educationemployers.eu/team-members/

Download

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro