Proiect POCU - ALIS – Adaptarea lucrătorilor și întreprinderilor la schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători - ID 142703

Pentru înscrierea la unul dintre cele două tipuri de cursuri oferite, în mod gratuit, prin intermediul proiectului „ALIS - Adaptarea Lucrătorilor și Întreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători”, ID 142703, vă invităm să completați formularul disponibil aici.

------------

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR), adeptă a dezvoltării procesului de învațare continuă a adulților din România si a conceptului de digitalizare a activitatilor IMM-urilor, implementează proiectul “ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători”, pe care îl derulează în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu BRAHMS INTERNATIONAL S.R.L., Brașov și FUNDAȚIA ''ȘCOALA COMERCIALĂ ȘI DE SERVICII'' BACĂU – AFJ, Bacau în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023.
Proiectul este co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.

Valoarea totală a proiectului ALIS este de 4.666.775,67 lei, din care cofinanțări nerambursabile din Fondul Social European de 3.905.375,01 lei și din bugetul național de 689.183,71 lei.
Valoarea totala a proiectului care revine APFFPR este de 1.836.063,37 lei, eligibila in totalitate, din care 85% reprezinta cofinantari nerambursbile din Fondul Social European, in valoare de 1.560.653,88 lei si 15% reprezinta confinatari nerambursabile din bugetul national, in valoare de 275.409,49 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni, incepand cu data de 03 octombrie 2022 si se va incheia in data de 31 decembrie 2023.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea competentelor digitale si imbunatatirea nivelului de competente profesionale in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, a unui numar de 315 angajati din 60 IMM-uri care activeaza sau urmeaza sa activeze in sectoare economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate (SNC) si in domeniile de specializare inteligenta conform Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (SNCDI) localizate in Regiunile Nord-Vest, Centru, si Nord-Est, in scopul imbunatatirii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii, a actualizarii competentelor la cerintele schimbarilor tehnologice si a sporirii flexibilitatii si competitivitatii acestora pe piata muncii.

In perioada noiembrie 2023 – decembrie 2023, APFFPR va organiza cursuri care vor fi oferite gratuit pentru 105 angajati in 20 de societati IMM-uri in Regiunea Nord-Vest, astfel:
- 4 serii curs Competente informatice (nivel initiere) la care vor participa 56 persoane provenind din regiunea Nord Vest, cu durata 45 ore;
- 3 serii curs Utilizare Microsoft Project (program informatic MS Project) pentru managerii implicati in activitatea de planificare si urmarire realizare activitati de productie si/sau servicii in IMM-uri cu participarea a 49 persoane provenind din regiunea Nord-Vest, cu durata 60 ore, in urma carora, 17 dintre IMM-urile participante vor primi gratuit cate o licenta Microsoft Project;

Prin proiectul ALIS vor fi sprijinite 33 IMM-uri (11 din Regiunea Nord-Vest) in vederea elaborarii, implementarii si monitorizarii timp de inca 6 luni dupa finalizarea proiectului, a unor programe de invatare la locul de munca de digitalizare, care vor fi incarcate in cele 3 platforme de e-learning (una dintre acestea urmand sa fie pusa la dispozitia de APFFPR pentru IMM-urile din Regiunea Nord-Vest).

Implementarea acestor platforme de e-learning ofera posibilitatea unui numar nelimitat de utilizari a programelor de formare profesionala. Ele vor fi puse la dispozitie societatilor participante in proiect, in vederea utilizarii pentru formarea profesionala a propriilor angajati.

------------

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Download

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro