Noutăți

Lansarea Proiectului POCU - ”INOVARE – SUCCESUL ORGANIZAȚIILOR”

Cod MySMIS 2014 / Cod proiect 117774

 

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR), în calitate de promoter al conceptului de inovare, a demarat implementarea proiectului “INOVARE – SUCCESUL ORGANIZAȚIILOR”, pe care îl derulează, ca unic beneficiar, în perioada Mai 2018 – Mai 2019.

Proiectul este co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.

Valoarea totală a proiectului este de 2.384.177,47 lei, din care cofinanțări nerambursabile din Fondul Social European de 1.986.019,87 lei și din bugetul național de 350.474,05 lei.

Obiectivul general al acestui proiect este creșterea numărului de angajați care ocupă poziţii de management şi de antreprenori din judeţul Cluj care vor beneficia de sprijin în vederea implementării conceptului de inovare ca instrument necesar adaptării afacerilor la schimbare.

Proiectul se adresează antreprenorilor și managerilor din nivelele top și middle management din IMM‑uri cu sediul în județul Cluj și care au obiect principal sau secundar de activitate din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate 2015-2020 (SNC) și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI).

Activitățile de bază ale acestui proiect sunt:

·       Formarea profesională a 410 persoane –antreprenori și manageri în IMM-uri.

·       Sprijinirea a 47 de IMM-uri care doresc să implementeze în propria organizație Sistemul de Management al Inovării CEN/TS 16555/2013,

·       Organizarea a 2 seminarii de conştientizarea şi analiză a nevoii de implementare a standardului privind Sistemul de Management al Inovării (SMI).

 

Prin activitațile pe care le va derula, proiectul va aduce în atenția IMM-urilor principalele beneficii ale implementării Sistemului de Management al Inovării: facilitează planificarea, implementarea, evaluarea și îmbunătățirea procesului de inovare; îmbunătățește competențele angajaților în domeniul inovării; consolidează poziția companiei pe piață; permite o dezvoltare rapidă, un management facil al companiei; crește calitatea serviciilor/produselor furnizate.

 

MANAGER PROIECT

Steluța Racolța

Președinte al Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România

Cluj-Napoca, str. Paul Chinezu nr. 2/1

Telefon: 0744623582

E-mail: office@apffp.ro 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

După aproape doi ani de eforturi susținute ale Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România  

pentru apărarea intereselor furnizorilor de formare  profesională, dar și ale adulților absolvenți de studii superioare care fac parte din piața muncii din România,

 vă informăm că recent s-a aprobat OUG nr. 96/2016, publicată în Monitorul oficial 1009/2016, care modifică OG 129 prin introducerea unui nou alineat la art. 21, dupa cum urmeaza:

„Art. 21^1 — (1) Furnizorii de formare profesională a adulţilor, autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe, au dreptul să organizeze, pentru persoanele care au absolvit studii universitare, programe de perfecţionare şi specializare definite la art. 8 alin. (3) lit. c), finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională."

Pentru detalii accesați linkul de mai jos 

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43NTExMjExNDg1MDUyRSszMA==

 Asta este întradevar o VESTE FOARTE BUNĂ premergatoare Sfintelor Sărbatori de Crăciun.

Mulțumim tuturor celor care au contribuit la acest SUCCES, în special conducerii MINISTERULUI MUNCII!

Download

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro