APFFPR recrutează Formator Marketing Online

APFFPR recrutează Formator pentru susținerea cursurilor de Marketing Online în cadrul proiectului POCU „Competențele digitale – adaptare accelerată la schimbare a IMM-urilor din Regiunea Nord-Vest”, ID 142808

 

Codul ocupației: 242401 Formator

Atribuții:

-          Elaborarea materialelor didactice pentru cursul de Curs Marketing online necesare desfăşurării activităţii de formare profesională, care completează suportul de curs;

-          Furnizarea orelor la cursul de Curs Marketing online;

-          Evaluarea cunoştinţelor dobândite de către cursanţi pe parcursul derulării orelor de curs, aşa cum prevede legislaţia şi acreditarea APFFPR;

-          Consemnarea în Catalogul cursanţilor a notelor acordate cursanţilor;

-          Monitorizarea evidenţei prezenţei cursanţilor;

-          Colectarea formularelor de feedback ale cursanţilor după fiecare curs;

-          Monitorizarea examenului final.

Educație solicitată: Studii superioare – minim 3 ani

Experiență solicitată:

-          Experiență în Formare Profesională de minimum 10 ani

-          Deținător de Certificat de absolvire autorizat de Formator

Competențe solicitate: capacitate de comunicare interpersonală, aptitudini pedagogice, spirit de echipă, cunoştinţe de aplicare a OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Limbi străine solicitate: Limba engleză – A1 Utilizator elementar nivel 1 (înțelegere, vorbire, scriere)

 

Pentru a vă prezenta candidatura pentru acest rol, vă rugăm să ne trimiteți CV-ul dumneavoastă și actele doveditoare (experiență de cel puțin 10 ani) pe email, la adresa office@apffp.ro, până cel târziu în data de 13 ianuarie 2023, la ora 16:00.

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro