Politică de confidențialitate APFFPR

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

a

Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR)

 

Politica de confidențialitate a Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR) respectă Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (General Data Protection Regulation - GDPR), aplicabil din 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene.

Persoanele fizice care furnizează date personale Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR) vor fi denumite persoane vizate, protecția acestora fiind subiectul principal al politicii noastre de confidențialitate.

Persoanele vizate pot fi:

- reprezentanții (persoane fizice) furnizorilor de formare profesională, membri ai APFFPR;

- angajații și/sau colaboratorii membrilor APFFPR;

- persoane fizice și reprezentanți ai unor companii care nu sunt membri APFFPR, care sunt interesați de activitatea APFFPR.

- semnatarii unor petiții/documente care se alătură demersurilor întreprinse de către APFFPR.

Cu maximă transparență, expunem informații complete referitoare la natura datelor colectate, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile persoanelor vizate. Astfel, acestea ne pot oferi acordul prelucrării datelor personale în deplină cunoștință de cauză.

 

Datele colectate. Scopul.

APFFPR prelucrează datele cu caracter personal ale reprezentanților (persoane fizice) furnizorilor de formare profesională și ale angajaților acestora (dacă este cazul) în următoarele situații:

-        în scop legal, pentru înregistrarea ca membri ai organizației patronale,

-        în scop legal, pentru îndeplinirea obligațiilor impuse în derularea proiectelor cu finanțare europeană, în organizarea cursurilor/seminariilor sau altor activități care presupun înregistrarea/raportarea participanților,

-        în scop de informare a membrilor organizației patronale, cu privire la proiectele, activitățile și evenimentele desfășurate, a demersurilor legislative/petițiilor inițiate sau urmărite, etc.,

-        în scop informativ și/sau de comunicare eficientă pentru a răspunde întrebărilor (telefonic, e-mail) și a contacta rapid persoanele vizate, datele personale fiind furnizate de acestea și prelucrate cu acordul acestora.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este constituit de semnarea documentelor de aderare la APFFPR, de semnarea contractelor cu persoanele vizate și/sau de acceptarea Politicii de confidențialitate și a Termenilor și condițiilor afișate pe site-ul www.apffpr.ro.

Nu colectăm și prelucrăm date personale sensibile: rasă sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viață si orientare sexuală, sănătate, date genetice, infracțiuni penale etc.

Adresa de email

Adresa de email va fi utilizată pentru a trimite persoanelor vizate newsletter, email-uri de informare, mesaje de marketing cu privire la cursurile organizate, proiectele organizației patronale, demersurile legislative/petițiile inițiate sau urmărite, evenimente, articole de interes din activitatea noastră, precum și pentru a transmite documente/acte necesare colaborării organizației patronale cu persoanele vizate.

Numele și Prenumele. Funcția profesională

Aceste date sunt utilizate pentru: înregistrarea membrilor APFFPR; personalizarea email-urilor și pentru încheierea contractelor între persoana vizată și APFFPR.

Numărul de telefon


Dacă este nevoie de contactarea directă pentru informări cu privire la activitatea APFFPR, dacă se impune contactarea rapidă pentru confirmarea datelor sau obținerea/transmiterea unor informații, folosim numărul de telefon furnizat de persoana vizată.


Acte, adresa de domiciliu, fotografii/filmări


Aceste informații sunt colectate conform legislației specifice formării profesionale și sunt necesare pentru înscrierea, derularea activităților și certificarea cursanților. Informațiile respective sunt stocate în maximă siguranță și sunt furnizate numai instituțiilor stabilite prin lege, pentru respectarea obligațiilor legale.

De asemenea, fotografii și filmări, de la evenimente și activități organizate de APFFPR sau la care participă APFFPR, sunt postate pe site-ul APFFPR cu acordul persoanelor vizate.

Datele companiei (datele de facturare)


Pentru a încheia contracte în prealabil convenite de ambele părți, utilizăm datele companiei unde persoana vizată este asociat, angajat, titular ori administrator (CNP, CUI, Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediului companiei, contul bancar, numele băncii, numele și funcția reprezentantului legal etc.). 

Marketing

Privitor la scopul de marketing direct, prelucrăm datele cu caracter personal precum: nume, prenume, adresă de email și număr de telefon.
Persoana vizată primește comunicări de marketing dacă s-a abonat la newsletter-ele noastre, a cumpărat de la noi servicii și dacă a bifat căsuța pentru acceptare “Termeni si Condiții”, “Politica de confidențialitate”.

Prelucrarea datelor personale

Datele cu caracter personal sunt securizate, iar accesul la acestea este limitat angajaților și terțelor părți, care se supun obligației de confidențialitate.

Este posibil ca datele personale să ajungă și către terțe părți numai în următoarele situații: dacă vom externaliza unei firme serviciile IT și de administrare system – cu respectarea unei clauze de confidențialitate; dacă sunt necesare pentru respectarea obligațiilor legale, către instituțiile stabilite prin lege (către Administrația Fiscală, organe de reglementare și alte autorități din România care solicită raportarea datelor personale); dacă datele personale sunt necesare în relația cu diverși parteneri contractuali, contractele cu aceștia conținând clauze de confidențialitate și furnizarea datelor personale realizându-se cu acordul prealabil al persoanelor vizate.

Perioada de prelucrare a datelor personale

Pentru a determina perioada prelucrării datelor personale, luăm în calcul perioada contractuală până la expirarea obligațiilor legale, termenele de arhivare – pentru clienții persoane fizice și juridice, iar, dacă este cazul, în termen de 10 zile de la primirea din partea persoanei vizate a  unei cereri specifice, semnată și datată, transmisă la sediul nostru din: Cluj Napoca, str. Paul Chinezu nr. 1, nr. 2.

Drepturile proprietarului datelor colectate de către APFFPR


• Dreptul de a fi informat cu privire la APFFPR și la toate aspectele privind colectarea și prelucrarea datelor personale,
• Dreptul de acces la datele personale (confirmare prelucrare, acces la date, etc.),
• Dreptul de a cere rectificarea datelor personale,
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale (“dreptul de a fi uitat”),
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale,
• Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing,
• Dreptul de a primi datele personale sau de a solicita trimiterea acestora către un alt operator (portabilitatea datelor),
• Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor personale, către autoritățile de supraveghere,
• Dreptul de retragere a acordului de utilizare a datelor personale.


Drepturile de mai sus nu sunt absolute și există excepții de la acestea în condiții bine determinate (obligații legislative privind arhivarea/prelucrarea datelor, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, etc.).


În cazul în care persoana vizată nu mai dorește să primească emailuri/telefoane de la APFFPR va apăsa butonul Dezabonare. Dacă nu va apăsa acest buton, vom considera că a citit Politica de confidențialitate și acordă consimțământul pentru primirea ulterioară a corespondenței electronice sau telefonice.

 

Contact


Pentru orice alte informații legate de prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați prin email: office@apffp.ro, persoană de contact Steluța Racolța – Președinte al Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România.

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro