Federația Patronală - EDUFORM

Nr. 565 /24 Iulie 2023

Către MINISTERUL MUNCII Și SOLIDARITĂȚII SOCIALE,

Doamnei Ministru Simona Bucura Oprescu,

Referitor: Standarde ocupaționale arhivate - Instrucțiune nr. 21/7.07.2023 privind derularea programelor de formare profesională a adulților în situația în care nu există un standard ocupațional în vigoare.

Stimată Doamnă Ministru,

Federația Patronală din Educație și Formare Profesională – EDUFORM, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Paul Chinezu nr.2, ap. 1, înființată în anul 2017 la inițiativa Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România, membră a Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) - confederație patronală reprezentativă la nivel național și membră a Federației Europene a Patronatelor din Educație (The European Federation of Education Employers (EFEE), prin prezenta,

Vă felicităm pentru numirea Dvs. recentă și sperăm într-o colaborare constructivă în domeniul formării profesionale a adulților din piața muncii din România.

Ne adresăm Dvs. prin această scrisoare, în numele a peste 100 de furnizori de formare profesională din România, în speranța că veți rezolva o problemă care afectează activitatea furnizorilor de formare profesională și domeniul formării profesionale a adulților.

Având în vedere legislația în vigoare prin care activitatea de formare profesională este coordonată de ministerul pe care îl conduceți, vă solicităm sprijinul pentru rezolvarea unei situații generată de Instrucțiunea nr. 21/7.07.2023 privind derularea programelor de formare profesională a adulților în situația în care nu există un standard ocupațional în vigoare emisă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – pe repede-nainte, cu puține zile înainte să demisioneze fostul ministrul Badăi.

Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face în baza OG 129/2000 republicată folosind standardele ocupaționale. Activitatea de elaborare/actualizare a standardelor ocupaționale este de competența Ministerului Educației prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), conform legislației în vigoare.

Recent ANC a dispus prin 2 decizii proprii, Decizia nr. 257/21.06.2023 și Decizia nr. 258/21.06.2023, arhivarea unui număr de 641 de standarde ocupaționale.

Fără a face o informare publică anterioară pentru a asigura o predictibilitate pentru activitatea furnizorilor de formare profesională și a pieței muncii, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a emis Instrucțiunea nr. 21/07.07.2023 care ne afectează major.

Astfel, prin art. 2 din Instrucțiunea nr. 21/07.07.2023, “furnizorii de formare profesionala autorizați pentru programe de formare profesionala in baza standardelor ocupaționale care ulterior autorizării vor fi arhivate, li se vor aplica prevederile art. 16 din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților cu modificările si completările ulterioare, după data arhivarii.”

Instrucțiunea nu precizează în mod clar ce se întâmplă cu autorizațiile deja emise de comisiile de autorizare în baza unor standarde ocupaționale care se arhivează.

Trebuie să precizăm că valabilitate unei autorizații este dispusă de art. 26 din OG 129/2000 republicata:

“(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire la cererea furnizorului, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației.”

Considerăm că a dispune anularea unor autorizații aflate în termen de valabilitate printr-o instrucțiune emisă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, termen care este stabilit de o Ordonanță de Guvern, este un temei legal discutabil care poate fi analizat de instanță.

Avem speranța că este vorba doar despre o omisiune a celor care au scris instrucțiunea și solicităm o clarificare rapidă privind valabilitatea autorizațiilor emise în baza unor standarde care se vor arhiva eșalonat, cu păstrarea drepturilor dispuse de Ordonanța de Guvern 129/2000 republicată.

Înțelegem necesitatea de  a actualiza standardele ocupaționale si din acest motiv, contribuim în mod activ la revizuirea/scrierea de noi standarde ocupaționale. Deoarece suntem operatori economici, avem nevoie însă de predictibilitate, motiv pentru care solicităm ca măsurile care ne pot afecta pe noi cât și piața muncii, să fie supuse analizei înainte de adoptare, în mod transparent.

În luna noiembrie 2022 a fost aprobat Ordinul Nr. 6250/2156/2022 din 15 noiembrie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale prin care au introduse termene pentru arhivarea Standardelor Ocupationale prin: (art. 12 (1) SO în vigoare la data aprobării prezentei metodologii, care depășesc termenul de 10 ani de la aprobarea inițială, fără să mai fi fost actualizate în această perioadă, se arhivează de drept.), dar totuși discutăm despre 641 de standarde ocupaționale ce ar necesita revizuire, iar termenul de 7 luni de la introducerea acestor modificări până în prezent, nu este unul plauzibil, nici măcar pentru revizuirea a jumătate din aceste standarde ocupaționale.

Ne permitem să vă reamintim, stimată Doamnă Ministru, că în această perioadă se implementează un program important de finanțare Programul Operațional de Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027, care se va confrunta cu mari probleme în condițiile în care recent Ministerul Educației, prin ANC, în cooperare cu funcționarii din Ministerul Muncii, a decis arhivarea a 641 de standard ocupaționale. Înțelegem că organizațiile care vor scrie proiecte prin POEO vor fi nevoite să se limiteze doar la standardele ocupaționale care sunt în vigoare, la libera opțiune a Ministerului Educației? Ce se va pune în locul acestor 641 de standard ocupaționale arhivate?

Avem speranța că Dvs. veți înțelege mai mult decât oricare ministru al acestui minister – al Muncii - rolul furnizorilor de formare profesională, ca organizații flexibile, cu experiență în predarea adulților care furnizează cursuri pentru toate domeniile economiei.

Vă asigurăm că furnizorii de formare profesională  doresc să contribuie la dezvoltarea calificărilor și competențelor adulților din piața muncii și vă solicităm să decideți anularea Instrucțiunii 21/7.07.2023, sau, cel puțin clarificarea cât mai repede a condițiilor de aplicare a acesteia pentru furnizorii de formare profesională cu autorizații aflate în termen de valabilitate la data arhivării standardului occupațional, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Cu stimă,

Președinte

Steluța Racolța        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. 534/12 Iulie 2023

 

Stimate Domnule Ministru,

Ne adresăm Dvs., în speranța că veți rezolva o problemă care afectează activitatea furnizorilor de formare profesională și domeniul formării profesionale a adulților.

Având în vedere legislația în vigoare prin care activitatea de formare profesională este coordonată de ministerul pe care îl conduceți, vă solicităm sprijinul pentru rezolvarea unei situații generată de Instrucțiune nr. 21/7.07.2023 privind derularea programelor de formare profesională a adulților în situația în care nu există un standard ocupațional în vigoare.

Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face în baza OG 129/2000 republicată folosind standardele ocupaționale. Activitatea de elaborare/actualizare a standardelor ocupaționale este de competența Autorității Naționale pentru Calificări (ANC), conform legislației în vigoare.

In acest context, ANC a dispus prin 2 decizii proprii, Decizia nr. 257/21.06.2023 și Decizia nr. 258/21.06.2023, arhivarea unui număr de 641 de standarde ocupaționale.

Fără a face o informare publică anterioară pentru a asigura o predictibilitate pentru activitatea furnizorilor de formare profesională și a pieței muncii, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a emis Instrucțiunea nr. 21/07.07.2023 care ne afectează major.

Astfel, prin art. 2 din Instrucțiunea nr. 21/07.07.2023, “furnizorii de formare profesionala autorizați pentru programe de formare profesionala in baza standardelor ocupaționale care ulterior autorizării vor fi arhivate, li se vor aplica prevederile art. 16 din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților cu modificările si completările ulterioare, după data arhivarii.”

Instrucțiunea nu precizează în mod clar ce se întâmplă cu autorizațiile deja emise de comisiile de autorizare în baza unor standarde ocupaționale care se arhivează.

Trebuie să precizăm că valabilitate unei autorizații este dispusă de art. 26 din OG 129/2000 republicata:

“(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire la cererea furnizorului, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației.”

Considerăm că a dispune anularea unor autorizații aflate în termen de valabilitate printr-o instrucțiune emisă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, termen care este dispus de o Ordonanță de Guvern, este un temei legal discutabil care poate fi analizat de instanță.

Avem speranța că este vorba doar despre o omisiune a celor care au scris instrucțiunea și solicităm o clarificare rapidă privind valabilitatea autorizațiilor emise în baza unor standarde care se vor arhiva eșalonat, cu păstrarea drepturilor dispuse de Ordonanța de Guvern 129/2000 republicată.

Înțelegem necesitatea de  a actualiza standardele ocupaționale si din acest motiv, contribuim in mod activ la revizuirea/scrierea de noi standarde ocupaționale. Deoarece suntem operatori economici, avem nevoie însă de predictibilitate, motiv pentru care solicităm ca măsurile care ne pot afecta pe noi cât și piața muncii, să fie supuse analizei înainte de adoptare, în mod transparent.

Avem speranța că se vor clarifica cât mai repede condițiile de aplicare a Instrucțiunii 21/7.07.2023 pentru furnizorii de formare profesională cu autorizații aflate în termen de valabilitate la data arhivării standardului ocupațional și sperăm că se vor respecta condițiile prevăzute de lege.

Cu stimă,

Președinte

Steluța Racolța 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Mai. 2023

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Într-o manieră nedemnă de mediul universitar, în ”laboratoarele” Ministerului Educației s-au adus modificări la Legea Educației nr. 1/2011 și a fost elaborat proiectul de Lege a învățământului superior, care  prin conținutul său afectează piața muncii, formarea profesională a adulților, mediul privat în care  se desfașoară această activitate, respectiv furnizorii de formare profesională – plătitori de taxe și impozite către statul român și nu în ultimul rând, capacitatea de absorbție a fondurilor europene în domeniul de ocupare.

Precizăm, că în acest moment, activitatea furnizorilor de formare profesională este reglementată de OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată  cu modificările și completările ulterioare și, așa cum este firesc, Ministerul Muncii și Protecției Sociale coordonează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților, gestionează registrele naționale ale furnizorilor de formare profesională a adulților, monitorizează activitatea acestora și reglementează sistemul de asigurare a calității în formarea profesională a adulților.

Legea învățământului superior propusă de Ministerul Educației este o intervenție brutală asupra legislației actuale a formării profesionale a adulților, cu efecte majore asupra domeniului formării profesionale și a pieței muncii din România.

Pentru a preveni acest lucru propunem eliminarea completă a articolelor care  fac referire la activitatea furnizorilor de formare profesională, din proiectul de Lege a învățământului superior, articolele 184 și 219 (lit. 3) fiind printre exemplele majore. De asemenea, considerăm absolut necesar ca legea să aibă exprimări clare, care  să nu afecteze domeniul formării profesionale a adulților, așa cum este el legiferat prin OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicătă  cu modificările și completările ulterioare .  

Considerăm că actualul proiect de  Lege a învățământului  superior va conduce la imposibilitatea furnizorilor de formare profesională de a mai organiza programe de formare profesională pentru ocupațiile cu condiții de acces de studii superioare, deoarece prin această lege se dorește ca aceste tipuri de cursuri să se transforme în cursuri postuniversitare – care, cu siguranță, vor fi mai puțin atractive pentru adulții din piața  muncii (din punct de vedere a perioadei de curs și a costurilor acestora) și nu vor avea obiectivul didactic cel mai important, care  face legătura cu piața  muncii. Formarea profesională a adulților trebuie să ofere competențe specifice ocupațiilor din piața  muncii, să se axeze pe aspectele practice aflate în strânsă legătură cu ocupația, obiectiv care se poate atinge colaborând cu formatori cu experiență din piața  muncii pentru fiecare  domeniu. 

În ultimii 10 ani s-au produs modificări majore în domeniul formării profesionale a adulților. Unele constructive, cu scopul de a alinia domeniul la cerințele europene, iar altele, pur și simplu, au limitat sau chiar blocat accesul furnizorilor la piața  formării profesionale, introducând restricții în ceea ce privește calificările și ocupațiile pentru care  se pot organiza programe de formare, tipul programelor de formare etc.

Ideea de a restrânge și mai mult sfera ocupațiilor, respectiv a calificărilor pentru care  furnizorii care  pot desfășura programe de formare profesională ar putea fi considerate un tipar, la care, o dată la câțiva ani, Ministerul Educației tot revine.

Creșterea ratei de participare a adulților la formarea profesională prin atragerea de cursanți  sau studenți la programele de formare profesională, fie că vorbim despre furnizori de formare profesională sau instituții de învățământ superior este o responsabilitate și o provocare  pentru toți cei implicați în organizarea acestor cursuri. Ne punem întrebarea, de ce oare Ministerul Educației nu se concentrează pe propria activitate și consideră mereu că adulții din piața  muncii ar trebui să se supună prevederilor legislative ce vizează Ministerul Educației?

Considerăm imperativă propunerea Federației Patronale din Educație și Formare Profesională – EDUFORM – membra a confederației patronale Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, anume

eliminarea completă a articolelor care  fac referire la activitatea furnizorilor de formare profesională din proiectul propus de Ministerul Educației privind Legea învățământului superior și pentru că aceasta va avea un impact major al implementării de către Ministerul Fondurilor Europene a  Programului de Educație și Ocupare,  în condițiile în care, în fapt, Ministerul Educației elimină actori importanți în accesarea fondurilor europene, anume furnizorii de formare profesională a adulților.

Solicităm Senatului României să oprească adoptarea acestei legi și să solicite în mod transparent punctul de vedere al tuturor actorilor din piața  muncii.

 

 

PREȘEDINTE   

Racolța Steluța 

 

Președinte 

 

Federația Patronală din Educație și Formare Profesională – EDUFORM

 

Cluj-Napoca, 2/1 Paul Chinezu Street, 400021

Mobile +40 744623582

e-mail: office@apffp.ro

www.apffp.ro

 

 

----------------------------------------

Nr. 50/26 Martie 2020

Către

MINISTERUL MUNCII și PROTECȚIEI SOCIALE

Doamnei Ministru Victoria Violeta Alexandru

 Referitor FURNIZARE ON LINE A CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR

Stimată Doamnă Ministru,

Federația Patronală din Educație și Formare Profesională – EDUFORM, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Paul Chinezu nr.2, ap. 1, înființată în anul 2017 la inițiativa Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România, membră a Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) - confederație patronală reprezentativă la nivel național și membră a Federației Europene a Patronatelor din Educație (The European Federation of Education Employers (EFEE), prin prezenta

 Vă semnalăm situația extrem de dificilă a furnizorilor de formare profesională din România, urmare stării de urgență, datorată COVID 19.

 Așa cum cunoșteți desigur, prin Decretul nr. 195/16.03.2020 de instituire a stării de urgență, prin efectul art. 49 s-au suspendat toate cursurile din unități și instituții de învățământ.

 În acest context, toate autoritățile statului român, începând de la Președenția României au apreciat și încurajat furnizarea on line a cursurilor, la aproape toate formele de învățământ, chiar lăudând acele instituții de educație care au găsit aceste soluții moderne de învățare.

 Excepție face formarea profesională a adulților, care practic este blocată în acest moment, deoarece Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională din Ministerul Muncii, invocă faptul că  OG 129/2000 nu prevede articole expres pentru difuzarea orelor de formare profesională on line.

 Stimată Doamnă Ministru, dorim să vă reamintim următoarele:

 -        România este pe ultimul loc în Europa, în ceea ce privește rata de participare a adulților la formare profesională, iar după această perioadă ne vom îndepărta și mai mult de penultimul loc din acest clasament.

-        Clienții actuali ai furnizorilor de formare profesională sau viitorii potențiali cursanți au disponibilitate de a parcurge on line cursurile la care s-au înscris până la declanșarea acestei perioade grele pe care o traversăm.

-        În toată Europa este practicată educația on line pentru adulți. Culmea este că în România, le este permisă această modalitate de învățare școlarilor, elevilor și studenților, dar adulților NU le este permis acest lucru.

-        România are o strategie de digitalizare în care capitolul educație este prioritar.

-        În această perioadă sunt mulți adulți blocați la domiciliu, care au timp și dispoziția necesară parcurgerii on line a unor cursuri de formare profesională, pe care în condiții de normalitate nu ar avea timp să le frecventeze.

-        Furnizorii de formare profesională care fac parte din Federația Patronală din Educație și Formare Profesională – EDUFORM, au aproape 1.000 salariați, plus sute/mii de formatori cu care colaborează, care deja au contractele de muncă suspendate și foarte probabil că vor fi șomeri în următoarea perioadă. La aceștia se adaugă mii de salariați ai furnizorilor de formare profesională care nu sunt membri în Federația EDUFORM, dar sunt în aceeași situație dificilă.

-        Situația de urgență pe care o traversăm cu toții va duce la eliminarea multor furnizori importanți de formare profesională din România, plătitori de taxe și impozite, dacă ne cramponăm în acest moment de prevederile OG 129/2000.

Având în vedere elementele enunțate anterior, vă rugăm să dispuneți Direcției Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională din Ministerul Muncii șiProtecției Sociale să permită furnizorilor de formare profesionaală să susțină orele de formare profesională on line, cel puțin a orelor de teorie din programele autorizate. 

Dacă este posibil ca în această perioadă să se modifice prevederile învechite ale OG 129/2000, care să includă și prevederi referitor la organizarea on line a cursurilor de formare pentru adulți, precum și alte prevederi, vă stăm la dispoziție cu experiența noastră pentru a îmbunătăți acest domeniu, care contribuie în mod direct la creșterea competitivității forței de muncă din România.

Vă mulțumim pentru înțelegerea acestei situații dificile și așteptăm cu interes măsurile Dvs. directe.

Cu respect,

 

Racolța Steluța

Președinte

Federația Patronală din Educație și Formare Profesională – EDUFORM

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România.

 

Persoană de contact Racolța Steluța

Adresa de email office@apffp.ro.

Telefon 0744623582.

 

Federația Patronală din Educație și Formare Profesională - EDUFORM a fost înființată la inițiativa Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR)

 

 - Federația Patronală EDUFORM face parte din Consiliul Național al Întreprinderilor  Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), confederație patronală reprezentativă la nivel național. 

 - Federația Patronală EDUFORM este membru, din anul 2018, în European Federation of Education Employers (EFEE) / Federația Europeană Patronală din Educație și este singura organizație patronală din România prezentă în EFEE.

https://educationemployers.eu/team-members/

Download

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro