Proiect POSDRU

"CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE"

Proiect finalizat cu succes

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni! 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Proiectul s-a derulat în perioada Martie 2014 - Decembrie 2015 și a fost implementat la nivel național, în cele 8 regiuni de dezvoltare.

 OBIECTIVE

Obiectivul general - creșterea calității serviciilor oferite de furnizorii români de formare profesională, membri ai APFFP, prin implementarea unui sistem de asigurare a calității în formarea profesională și promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în sprijinul unei creșteri economice inteligente.

Obiective specifice

- implementarea unui sistem de asigurare a calității în formarea profesională la nivelul furnizorilor de formare profesională continuă (FPC), în contextul dezvoltării Cadrului Național al Calificărilor.

- dezvoltarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții, prin măsuri integrate care să sprijine formarea profesională.

 GRUP ȚINTĂ

Beneficiarii proiectului ,,CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE” au fost:

170 de furnizori autorizați de formare profesională, publici și privați, din România
360 de persoane – personal al furnizorilor autorizați de formare profesională continuă, publici și privați

 ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Acest proiect a venit în întâmpinarea activității de elaborare a unor norme metodologice în ceea ce privește formarea profesională a adulților, activitate desfășurată în această perioadă de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), în vederea alinierii la cadrul legislativ european în domeniu.

Obiectivele propuse în cadrul proiectului au fost atinse prin implementarea unor activități specifice care au vizat:

elaborarea unor instrumente de asigurare a calității în formarea profesională, la nivelul furnizorilor de FPC, membri ai APFFP
elaborarea unui manual al calității și a procedurilor specifice implementării sistemului de asigurare a calității pentru furnizorii de formare profesională
implementarea instrumentelor de asigurare a calității elaborate, în rândul a 22 de furnizori de formare profesională continuă
revizuirea a 11 standarde ocupaționale sau calificări profesionale asociate calității
organizarea de sesiuni gratuite de instruire pentru 360 de persoane, membri ai furnizorilor autorizați de formare profesională continuă, publici și privați, din România
organizarea a 8 conferințe regionale pentru promovarea participării la învățare a indivizilor și organizațiilor
schimburi de bune practici cu organizații din Europa, pe tema asigurării calității în FPC si CNC
crearea unei baze de date cu furnizorii de formare profesională continuă (FPC) din fiecare regiune de dezvoltare din România
formarea unei rețele formate din furnizori de FPC și alte organizații care susțin și promovează participarea la învățare a indivizilor și organizatiilor (inclusiv CNC)
organizarea primei Conferințe Naționale a Furnizorilor de Formare Profesională din România

CURSURI GRATUITE

În cadrul proiectului, 360 de persoane din grupul țintă au beneficiat de programe de formare profesională în ocupații din sfera calității, astfel:

51 de persoane formate în Auditor al Calității

52 de persoane formate în Specialist în Sistemul Calității

56 de persoane formate în Manager al Sistemului de Management al Calității
52 de persoane formate în Evaluator de Furnizori de Formare
101 de persoane formate în Manager Îmbunătățiri Procese
50 de persoane formate în Consultant Sistem Calitate

 WEBSITE PROIECT

www.calitate-in-formare.ro

 ----------

11 STANDARDE OCUPȚIONALE ELABORATE/REVIZUITE

Jonctor fibra optică, Agent de turism, Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, Cusător piese din piele și înlocuitori, Confecționer asamblor articole din textile, Specialist în domeniul calității, Auditor în domeniul calității, Ofițer Securitatea informației, Expert în conducerea și organizarea activităților de mentenanță, Manager al sistemului de managementul calitatii, Consultant sistem calitate.

 

 

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro