APFFPR recrutează Formator - Utilizare licenta Microsoft Project

APFFPR recrutează Formator pentru susținerea cursurilor de Microsoft Project în cadrul proiectului POCU “ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători”, pe care îl derulează în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu BRAHMS INTERNATIONAL S.R.L., Brașov și FUNDAȚIA ''ȘCOALA COMERCIALĂ Și DE SERVICII'' BACĂU – AFJ, Bacau în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023.

Codul ocupației: 242401 Formator


Atribuții:

1) Elaborarea materialelor didactice pentru cursul de Curs Utilizare Microsoft Project
Management necesare desfășurării activității de formare profesională, care completează suportul
de curs.
2) Furnizarea orelor de practică la cursul de Curs Utilizare Microsoft Project Management;
105
3) Evaluarea practică a cunoștințelor dobândite de către cursanți pe parcursul derulării
orelor de curs, așa cum prevede legislația și acreditarea APFFPR.
4) Consemnarea în Catalogul cursanților a notelor acordate cursanților;
5) Monitorizează evidența prezenței cursanților ;
6) Colectează formularele de feedback ale cursanților după fiecare curs;
7) Monitorizează examenul final.

Educație solicitată Studii superioare – minim 3 ani - 3 ani

Cerințe din fișa postului
Experiență solicitată

Experiență în Formare Profesională de minim 10 ani
Deținător de certificat de absolvire autorizat de FORMATOR - 10 ani

Competențe solicitate:
- Capacitate de comunicare interpersonală, aptitudini pedagogice, spirit de echipă, cunoștințe de aplicare a OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților,

 

Pentru a vă prezenta candidatura pentru acest rol, vă rugăm să ne trimiteți CV-ul dumneavoastă și actele doveditoare (experiență de cel puțin 10 ani) pe email, la adresa office@apffp.ro, până cel târziu în data de 22 februarie 2023, la ora 16:00.

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro