Proiect POCU - ALIS "Adaptarea lucrătorilor și întreprinderilor la schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători" - ID 142703

Proiect POCU - ALIS – Adaptarea lucrătorilor și întreprinderilor la schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători - ID 142703

 

 

Pentru înscrierea la unul dintre cele două tipuri de cursuri oferite, în mod gratuit, prin intermediul proiectului „ALIS - Adaptarea Lucrătorilor și Întreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători”, ID 142703, vă invităm să completați formularul disponibil aici.

------------

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR), adeptă a dezvoltării procesului de învațare continuă a adulților din România si a conceptului de digitalizare a activitatilor IMM-urilor, implementează proiectul “ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători”, pe care îl derulează în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu BRAHMS INTERNATIONAL S.R.L., Brașov și FUNDAȚIA ''ȘCOALA COMERCIALĂ Și DE SERVICII'' BACĂU – AFJ, Bacau în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023.
Proiectul este co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.

Valoarea totală a proiectului ALIS este de 4.666.775,67 lei, din care cofinanțări nerambursabile din Fondul Social European de 3.905.375,01 lei și din bugetul național de 689.183,71 lei.
Valoarea totala a proiectului care revine APFFPR este de 1.836.063,37 lei, eligibila in totalitate, din care 85% reprezinta cofinantari nerambursbile din Fondul Social European, in valoare de 1.560.653,88 lei si 15% reprezinta confinatari nerambursabile din bugetul national, in valoare de 275.409,49 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni, incepand cu data de 03 octombrie 2022 si se va incheia in data de 31 decembrie 2023.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea competentelor digitale si imbunatatirea nivelului de competente profesionale in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, a unui numar de 315 angajati din 60 IMM-uri care activeaza sau urmeaza sa activeze in sectoare economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate (SNC) si in domeniile de specializare inteligenta conform Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (SNCDI) localizate in Regiunile Nord-Vest, Centru, si Nord-Est, in scopul imbunatatirii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii, a actualizarii competentelor la cerintele schimbarilor tehnologice si a sporirii flexibilitatii si competitivitatii acestora pe piata muncii.

In perioada noiembrie 2023 – decembrie 2023, APFFPR va organiza cursuri care vor fi oferite gratuit pentru 105 angajati in 20 de societati IMM-uri in Regiunea Nord-Vest, astfel:
- 4 serii curs Competente informatice (nivel initiere) la care vor participa 56 persoane provenind din regiunea Nord Vest, cu durata 45 ore;
- 3 serii curs Utilizare Microsoft Project (program informatic MS Project) pentru managerii implicati in activitatea de planificare si urmarire realizare activitati de productie si/sau servicii in IMM-uri cu participarea a 49 persoane provenind din regiunea Nord-Vest, cu durata 60 ore, in urma carora, 17 dintre IMM-urile participante vor primi gratuit cate o licenta Microsoft Project;

Prin proiectul ALIS vor fi sprijinite 33 IMM-uri (11 din Regiunea Nord-Vest) in vederea elaborarii, implementarii si monitorizarii timp de inca 6 luni dupa finalizarea proiectului, a unor programe de invatare la locul de munca de digitalizare, care vor fi incarcate in cele 3 platforme de e-learning (una dintre acestea urmand sa fie pusa la dispozitia de APFFPR pentru IMM-urile din Regiunea Nord-Vest).

Implementarea acestor platforme de e-learning ofera posibilitatea unui numar nelimitat de utilizari a programelor de formare profesionala. Ele vor fi puse la dispozitie societatilor participante in proiect, in vederea utilizarii pentru formarea profesionala a propriilor angajati.

------------

NOUTĂȚI PROIECT

29.12.2023

 

COMUNICAT DE PRESĂ referitor la finalizarea cu succes a proiectului POCU “ALIS – ADAPTAREA LUCRATORILOR SI INTREPRINDERILOR LA SCHIMBARE PRIN DOBANDIREA COMPETENTELOR DIGITALE DE CATRE LUCRATORI” – ID 142703

 

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR), adeptă a dezvoltării procesului de învațare continuă a adulților din România si a conceptului de digitalizare a activitatilor IMM-urilor, în calitate de lider de proiect, a implementat in Regiunea Nord Vest, proiectul “ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători”

Proiectul s-a desfasurat în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023, în parteneriat cu BRAHMS INTERNATIONAL S.R.L., Brașov și FUNDAȚIA ''ȘCOALA COMERCIALĂ ȘI DE SERVICII'' BACĂU – AFJ, Bacau, parteneri care si-au desfasurat activitatile in Regiunea Centru si respectiv Nord Est.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea competentelor digitale si imbunatatirea nivelului de competente profesionale in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, a unui numar de 315 angajati (din care 105 au revenit APFFPR) din 60 IMM-uri care activeaza sau urmeaza sa activeze in sectoare economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate (SNC) si in domeniile de specializare inteligenta conform Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (SNCDI) localizate in Regiunile Nord-Vest, Centru, si Nord-Est, in scopul imbunatatirii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii, a actualizarii competentelor la cerintele schimbarilor tehnologice si a sporirii flexibilitatii si competitivitatii acestora pe piata muncii.

In perioada noiembrie 2023 – decembrie 2023, APFFPR a organizat 7 sesiuni de cursuri care au fost oferite gratuit pentru 112 angajati din 58 de IMM-uri eligibile din Regiunea Nord-Vest, astfel:

-             4 serii curs COMPETENTE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI CA INSTRUMENT DE INVATARE SI CUNOASTERE la care au participat 63 persoane provenind din regiunea Nord Vest, dintre care 59 sunt absolventi certificati;

-             3 serii curs UTILIZARE MICROSOFT PROJECT (program informatic MS Project) la care au participat 49 persoane provenind din regiunea Nord-Vest, dintre care 47 sunt absolventi certificati.

 

Cursurile s-au desfășurat în Cluj-Napoca - la sala de curs de la complexul Univers T, precum și online, acest format hibrid fiind adaptat pentru asigurarea conditiilor optime de participare la cursuri a angajatilor, in afara timpului de munca.

De asemenea, la nivelul Regiunii Nord Vest, 12 IMM-uri eligibile au fost sprijinite in vederea elaborarii, implementarii si monitorizarii timp de 6 luni dupa finalizarea proiectului, a unor programe de invatare la locul de munca, incarcate pe platforma e-learning creata in cadrul proiectului - care poate fi accesata https://142703.apffp.ro/.

In scopul realizarii obiectivelor, echipa de experți ai APFFPR a desfasurat in perioada noiembrie 2022 – decembrie 2023, o campanie de constientizare si informare a angajatorilor, in cadrul careia au fost organizate 4 evenimente dedicate reprezentantilor a peste 80 de IMM-uri eligibile. Evenimentele au avut loc in Cluj-Napoca, la Radisson Blu, in zilele de 17 februarie, 31 mai, 17 august si 19 octombrie 2023 si au fost inregistrati peste 100 de participanti. Invitatii au fost informați cu privire la modul in care APFFPR a pus in valoare sprijinul oferit de Uniunea Europeana in domeniul digitalizarii, astfel incat antreprenorii sa inteleaga, sa evalueze si sa decida cea mai buna perspectiva de dezvoltare a competentelor digitale in beneficiul firmelor si angajatilor proprii.

Audienta a primit informatii detaliate atat in cadrul prezentarilor cat si prin intermediul materialelor de promovare, cu privire la activitatile proiectului, la cursurile oferite gratuit, la criteriile de eligibilitate si la beneficiile care pot fi dobandite atat pentru angajati, cat si pentru angajatori, precum si referitor la sprijinul oferit de platforma e-learning creata prin proiect in scopul dezvoltarii invatarii la locul de munca.

Intalnirile au fost completate de participarea unor invitati speciali care au adus in atentie subiecte conexe domeniului digitalizarii, de interes pentru mediul economic: oportunitățile de accesare a finantarilor dedicate degitalizarii, despre diversitatea si imperativul intelegerii, integrarii si utilizarii instrumentelor digitale existente atat la nivelul institutiilor publice cat si a celor dedicate agentilor economici, precum si despre oportunitățile de accesare a serviciilor digitalizate oferite de Consiliul Județean Cluj – cum ar fi emiterea digitalizata a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire.

APFFPR a evidentiat pe toate caile de comunicare importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de FPC, pentru a dobandi competentele necesare practicarii ocupatiilor care si-au schimbat continutul sau a celor noi aparute ca urmare a progresului tehnologic.

De asemenea, la nivelul Regiunii Nord Vest, au fost organizate 12 sesiuni de informare privind egalitatea de sanse si nediscriminarea participarii angajatilor din IMM-urile eligibile la programele de formare, prevazute in proiect, in domeniul digitalizarii, specificandu-se ca scopul acestor cursuri este dezvoltarea unor competente in masura sa extinda accesul pe piata muncii, fara discriminare de gen sau varsta.

Echipa proiectului adreseaza multumiri celor care au fost implicați în activitățile proiectului si ureaza tuturor antreprenorilor si angajatilor mult succes în activitățile viitoare și Sărbători fericite!

 

21.12.2023

Echipa Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România care a implementat în Regiunea Nord Vest proiectul cu ID 142703, anunță încheierea cu succes a celor 7 sesiuni de cursuri de digitalizare oferite gratuit angajaților din IMM-uri eligibile. Cursurile s-au desfășurat în Cluj-Napoca - la sala de curs și online.

Cursurile oferite gratuit prin proiect au fost organizate in 4 sesiuni de Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere (CDB) si 3 sesiuni de UTILIZARE MICROSOFT PROJECT (UMP).

Au fost identificate, recrutate si selectate 114 persoane angajate in 58 de IMM-uri eligibile conform stragiei SNC/SNCDI, situate in Regiune Nord Vest, dintre care 112 au urmat unul dintre cele doua cursuri.

Astfel,

- 63 cursanti au urmat cursul CDB, dintre care 59 au fost certificati in urma participarii la evaluarii finala, fiindu-le oferite Certificate de participare din partea APFFPR si certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii / Educatiei;

- 49 cursanti au urmat cursul UMP, dintre care 47 au fost certificati in urma participarii la evaluarea finala, fiindu-le oferite Certificate de participare emise de APFFPR cu insemnele proiectului.

Echipa APFFPR adreseaza felicitari si multumiri tuturor pentru participare la activitatile oferite prin proiect, dorindu-le succes în activitățile viitoare și Sărbători fericite!

 

05.12.2023

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) anunta incheierea in data de 04 decembrie 2023 a ultimei sesiuni a cursului Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere. Toti cei 23 de cursanti inregistrati au finalizat cu succes cursul si, in urma examenului sustinut, au dobandit certificarea din partea Ministerului Muncii / Educatiei. Prin participarea la cest curs, angajatii din IMM-uri eligibile situate in Regiunea Nord Vest au dobandit si si-au consolidat cunostintele informatice specifice instrumentelor oferite de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, Internet.

In cadrul proiectului au mai fost organizate in anul 2023 inca 3 sesiuni ale acestui curs care s-a desfasurat in modul HIBRID, astfel incat cursantii au avut posibilitatea de a participa la ore atat la sala de curs din Cluj Napoca cat si online.

22.11.2023

INFORMARE privind EGALITATEA DE  SANSE SI NEDISCRIMINAREA

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR), implementeaza proiectul “ALIS – Adaptarea Lucratorilor si IMM-urilor la Schimbare prin dobandirea competentelor digitale de catre lucratori”, avand ca obiectiv general dezvoltarea competentelor digitale si imbunatatirea nivelului de competente profesionale in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, a unui numar de 315 angajati din 60 IMM-uri care activeaza sau urmeaza sa activeze in sectoare economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate (SNC) si in domeniile de specializare inteligenta conform Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (SNCDI) localizate in Regiunile Nord-Vest, Centru, si Nord-Est, in scopul imbunatatirii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii, a actualizarii competentelor la cerintele schimbarilor tehnologice si a sporirii flexibilitatii si competitivitatii acestora pe piata muncii.

Cursurile gratuite de digitalizare oferite cursantilor prin proiect sunt:

-          COMPETENTE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI CA INSTRUMENT DE INVATARE SI CUNOASTERE - curs pentru dobandirea competentelor informatice de baza si consolidarea cunostintelor in utilizarea calculatorului;

-          UTILIZARE MICROSOFT PROJECT

De asemenea, 11 MM-uri vor fi sprijinte prin programe de invatare la locul de munca

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsa intre data 03.10.2022 – 31.12.2023.

In cadrul evenimenelor organizate pentru cresterea gradului de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de FPC care le furnizeaza acestora competentele necesare practicarii ocupatiilor care si-au schimbat continutul sau a celor noi aparute ca urmare a progresului tehnologic, se urmareste si sensibilizarea participantilor cu privire la egalitatea de sanse si non discriminare.

In acest scop, au fost organizate de APFFPR 12 sesiuni de informare privind egalitatea de sanse si nediscriminarea participarii angajatilor din IMM-urile eligibile la programele de formare, prevazute in proiect, in domeniul digitalizarii, specificandu-se ca scopul acestor cursuri este dezvoltarea unor competente in masura sa extinda accesul pe piata muncii, fara discriminare de gen sau varsta.

Principii orizontale – egalitatea de sanse in cadrul proiectului

EGALITATEA DE GEN - Egalitatea de tratament intre barbati si femei este asigurata prin actiuni specifice ce urmaresc cresterea participarii femeilor la activitati ce presupun responsabilitati egale, tratament nediscriminatoriu si progres profesional. Se incurajeaza participarea femeilor la activitatile proiectului intr-un procent de minim la 45,71%. Criteriile de selectie folosite garanteaza o abordare echilibrata a beneficiarilor directi ai proiectului.

Din 105 cursanti APFFPR, minim 48 vor fi femei

NEDISCRIMINARE - In toate etapele de implementare a proiectului se vor lua in considerare toate politicile si practicile prin care sa nu se realizeze vreo deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza de sex, rasa, varsta, etnie, limba, religie, categorie sociala, handicap, apartenenta la o categorie defavorizata, convingeri, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alt domeniu al vietii publice. Nu vor exista criterii de excludere privind apartenenta la grupul tinta si va exista o deplina transparenta si egalitate in criteriile de includere in echipa proiectului.

Se promoveaza principiul imbatranirii active, prin combinarea competentelor diferitelor grupe de varsta, cu impact pozitiv asupra tuturor participantilor in ceea ce priveste relatiile dintre generatii, imbunatatirea atitudinii fata de colegii mai varstnici - cresterea calificarii resursei umane existente, printr-o schimbare de mentalitate ce are ca obiect invatarea pe tot parcursul vietii si trecerea la o societate informationala.

Totodata, proiectul permite si angajatilor cu domiciliu in mediul rural sa participe la FP, ceea ce va aduce in timp schimbari demografice intre rural si urban.

Astfel, la APFFPR, in cadrul proiectului ALIS, din 105 cursanti,

45,71% = 48 de locuri sunt oferite cu prioritate pentru femei si

16,19% = 17 locuri sunt oferite cu prioritate pentru persoane cu varsta cuprinsa intre 55 si 64 ani

Pe toata perioada de implementare a proiectului functioneaza o linie telefonica de tip helpdesk – disponibile in toate zilele lucratoare in intervalul oar 9 – 17, pentru informarea persoanelor interesate sa faca parte din grupul tinta.

Pe site-ul APFFPR sunt publicate:

- cursurile desfasurate pentru grupul tinta

- formularul de inscriere online, alaturi de

- conditiile de inscriere si anexele care compun Dosarul GT

- lista codurilor CAEN acceptate prin Ghidul Solicitantului,

- communicate de presa,

- INFORMARE privind EGALITATEA DE  SANSE SI NEDISCRIMINAREA

- noutati despre proiect.

Pentru mai multe detalii privind

-          contextul legislativ privind egalitatea de sanse,

-          concepte, practici, exemple,

-          cum se poate manifesta discriminarea in relatiile de munca si cum poate fi prevenita,

-          ce poate face persoana care considera ca a fost supusa discriminarii si

-          recomandari pentru prevenirea si combaterea fenomenului discriminarii

recomandam parcurgerea informarii postate pe site.

 

* * *

14.11.2023

Astazi a inceput ultima sesiune organizata de APFFPR pentru cursul Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere.

Cursul are durata de 45 ore, impartite in 12 intalniri de cate 4 ore fiecare si se va desfasura in modul hibrid, la Cluj-Napoca, sala Uranus din complexul Univers T si online.

Au fost inregistrati 23 de participanti care sunt angajati in 14 IMM-uri eligiblie situate in Regiunea Nord-Vest - judetele Cluj, Maramures si Bihor.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii / Educatiei iar absolventii vor primi certificate de participare emise de APFFPR si certificate de absolvire emise Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministeru Educatiei.

APFFPR a mai desfasurat in cursul anului 2023, prin proiect, inca 3 sesiuni de curs Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere la care au participat 39 de cursanti dintre care au fost certificati 36 de absolventi.

* * *

08.11.2023

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) anunta incheierea in data de 07 noiembrie 2023 a ultimei sesiuni a cursului UTILIZARE MICROSOFT PROJECT, care s-a desfasurat la Cluj-Napoca, in modul hibrid (la sala si online) in perioada 16 octombrie – 07 noiembrie 2023. Toti cei 19 cursanti care sunt angajati in IMM-uri eligibile situate in Regiunea Nord-Vest au absolvit cursul cu succes.

APFFPR a desfasurat 3 sesiuni de curs UTILIZARE MICROSOFT PROJECT, cu durata de 60 de ore (15 zile)  fiecare la care au participat 49 de cursanti dintre care 47 au fost certificati.

Cursul s-a dovedit extrem de util si cu aplicatie practica, fiind apreciat de angajatii care desfasoara activitati de project management, atat din domeniul proiectarii cat si din alte domenii de activitate.

 

* * *

02.11.2023

Continua inscrierile pentru participare la ultima sesiune a cursului Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii / Educatiei si este un curs la care participantii pot dobandi si consolida cunostintele informatice specifice instrumentelor oferite de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, Internet.

Cursul se va desfasura in modul HIBRID, oferind tuturor participantilor eligibili posibilitatea de a participa la sala de curs din Cluj Napoca sau de a intra online la ore, din orice loc s-ar afla.

In cadrul proiectului au mai fost organizate in anul 2023 inca 3 sesiuni ale acestui curs, care are durata de 45 ore si se va desfasura timp in cadrul a 12 intalniri de cate 4 ore, in afara timpului de lucru, incepand cu data de 14 noiembrie 2023.

Inscrierile sunt deschise si este de retinut ca:

- un angajat poate urma un singur curs finantat prin proiect,

- un IMM poate trimite mai multi angajati la cursuri, 

- locurile la cursuri sunt limitate, 

- inregistrarea cursantilor se realizeaza pe principiul primul venit - primul servit.

Aceasta oportunitate de a participa la cursuri gratuite de digitalizare se inchide odata cu ocuparea tuturor locurilor alocate.

FORMULARUL ONLINE de inscriere este disponibil AICI 

Verificarea eligibilitatii si detalii privind perfectarea inregistrarii cursantilor se pot obtine atat pe site-ul APFFPR cat si la telefon 0721.042.987 (luni-vineri, orele 9-17)

* * *

23.10.2023

Au inceput inscrierile la ultima sesiune a cursului Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere care este un curs pentru dobandirea si consolidarea cunostintelor informatice din pachetul Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, Internet.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii / Educatiei.

Modul de desfasurare a cursurilor este HIBRID, oferind participantilor eligibili posibilitatea de a intra online la ore din orice loc s-ar afla.

In cadrul proiectului au mai fost organizate inca 3 sesiuni ale acestui curs, care are durata de 45 ore si se va desfasura incepand cu data de 14 noimbrie 2023.

Inscrierile sunt deschise si este de retinut ca:

- un angajat poate urma un singur curs

- un IMM poate trimite mai multi angajati la cursuri 

- locurile la cursuri sunt limitate, 

- inregistrarea cursantilor se realizeaza pe principiul primul venit - primul servit 

Aceasta oportunitate se inchide odata cu ocuparea tuturor locurilor alocate.

FORMULARUL ONINE este disponibil AICI 

Detalii la telefon 0721.042.987 

 * * *

19.10.2023

Echipa de experți ai Asociatiei Patronale a Furnizorior de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) a organizat astazi cel de al patrulea eveniment - ultimul din seria de 4 evenimente programate in cadrul campaniei de constientizare si informare a angajatorilor, derulate prin proiectul ”ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători” – ID 142703. Prin acest proiect POCU se ofera sprijin IMM-urior din Regiunea Nord Vest, constand in oportunitatea participării angajaților la cursuri gratuite de formare profesională în domeniul digitalizării și, pentru IMM-urile participante, acces la platforma e-learning creata pentru implementarea învățării la locul de muncă.

A fost emis si publicat comunicatul de presa al evenimentului, care poate fi consultat integral pe site si pe pagina de facebook a APFFPR.

 

* * *

16.10.2023

Astazi a inceput ultima sesiune a cursului UTILIZARE MICROSOFT PROJECT organizat de APFFPR si oferit gratuit angajatilor din IMM-uri prin activitatile proiectului POCU – ID 142703. Grupa este formata din 20 de cursanti angajati la 9 IMM-uri eligibile situate in Regiunea Nord Vest, dintre care 2 cursanti vor paticipa integral online.

Modul  de desfasurare a cursului este HIBRID, si anume:

- cursul se tine, dupamasa, de la 17 la 21, in salile de training de la Univers T in Cluj-Napoca;

- APFFPR asigura toata logistica necesara (laptop-uri, licente, conexiuni, suport curs, traineri, coffee brake, examen);

- modul HIBRID se refera la faptul ca, in zilele in care cursul se desfasoara la sala, APFFPR asigura si conexiune ZOOM pentru cursantii care, din varii motive nu pot ajunge la sala in unele zile astfel incat acestia se pot conecta si pot participa de la distanta la curs, avand acces la tot ceea ce se preda - ecranul de lucru si explicatiile trainerilor, exercitii si teme.

* * *

10.10.2023

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) INVITA antreprenorii si managerii de IMM-uri din Regiunea Nord Vest (situate in judetele Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Satu Mare, Maramures, Bihor) interesati de dezvoltarea competentelor digitale ale angajatilor, sa participe la Evenimentul de constientizare care va avea loc in CLUJ-NAPOCA, JOI, 19 OCTOMBRIE 2023, ORA 11.00 – 14.00, la RADISSON BLU HOTEL, SALA BALLROOM

Evenimentul este ultimul din seria de 4 evenimente organizate de APFFPR in cadrul  campaniei de informare si constientizare derulate in randul angajatorilor, fiind una dintre activitatile importante prevazute in proiect, prin care audienta este informata cu privire la modul in care APFFPR pune in valoare sprijinul oferit de Uniunea Europeana in domeniul digitalizarii, astfel incat reprezentantii IMM-urilor prezenti in sala sa poata evalua si valoriza perspectiva de dezvoltare a competentelor digitale oferita prin acest proiect, in beneficiul firmelor si al angajatilor. 

Sunt invitati sa participe la eveniment si reprezentantii IMM-urilor care au beneficiat deja de sprijin prin participarea angajatilor la cursurile desfasurate pana in prezent, pentru a primi informatii interesante cu privire la posibilitatea inregistrarii pe platforma e-learning dezvoltata prin proiect, care le permite aplicarea in mod gratuit a invatarii la locul de munca prin accesarea modulelor de curs oferite.

Ca de fiecare data, Speaker invitat la aceasta intalnire este domnul Mircea Mihestean, Directorul Agentiei pentru IMM-uri Cluj-Napoca.

Echipa de experti organizeaza acest eveniment in cadrul activitatilor Proiectului POCU - ”ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători” – ID 142703.

  

* * *

03.10.2023

Continua inscrierile pentru participare la ultima sesiune a cursului gratuit de UTILIZARE MICROSOFT PROJECT, care are durata de 60 ore (5 ore pe zi, dupamasa), incepand cu data de 16 octombrie 2023.

Cursul este destinat angajatilor din IMM-uri situate in Regiunea Nord-Vest, se va desfasoara in sistem hibrid - la sala Uranus de la Univers T pentru cursantii din Cluj – Napoca, precum si online pentru angajatii eligibili din alte localitati precum si pentru angajatii clujeni care nu pot ajunge la sala in fiecare zi.

Numarul de locuri este limitat si se completeaza pe principiul primul venit, primul servit.

Pentru inscrieri si verificarea eligibilitatii, se poate utiliza formularul de inscriere online disponibil pe site-ul APFFPR sau la telefon 0721.042.987.

FORMULARUL ONLINE este disponibil si AICI  

 

 

 

18.09.2023

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) INVITA antreprenorii si managerii de IMM-uri din Regiunea Nord Vest (situate in judetele Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Satu Mare, Maramures, Bihor) interesati de dezvoltarea competentelor digitale ale angajatilor, sa participe la Evenimentul de constientizare care va avea loc in CLUJ-NAPOCA, JOI, 19 OCTOMBRIE 2023, ORA 11.00 – 14.00, la RADISSON BLU HOTEL, SALA BALLROOM

Echipa de experti organizeaza acest eveniment in cadrul activitatilor Proiectului POCU - ”ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători” – ID 142703.

Speaker invitat la aceasta intalnire este domnul Mircea Mihestean, Directorul Agentiei pentru IMM-uri Cluj-Napoca.

Evenimentul este ultul din seria de 4 evenimente organizate de APFFPR in cadrul  campaniei de informare si constientizare derulate in randul angajatorilor, fiind una dintre activitatile importante prevazute in proiect, prin care audienta este informata cu privire la modul in care APFFPR pune in valoare sprijinul oferit de Uniunea Europeana in domeniul digitalizarii, astfel incat reprezentantii IMM-urilor prezenti in sala sa poata evalua si valoriza perspectiva de dezvoltare a competentelor digitale oferita prin acest proiect, in beneficiul firmelor si al angajatilor. 

* * *

15.09.2023

APFFPR anunta incheierea celei de a 3-a sesiuni a cursului GRATUIT de Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere – curs pentru dobandirea si consolidarea cunostintelor informatice de baza in utilizarea calculatorului, acreditat de Ministerul Muncii / Educatiei. Aceasta este a treia sesiune orgnizata in cadrul proiectului

Urmatorul Curs Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere se se va desfasura in luna noiembrie si va fi ultima sesiune gratuita din cadrul proiectului.

 

* * *

11.09.2023

 In perioada octombrie-noiembrie 2023, se vor desfasura ultimele doua sesiuni de cursuri gratuite oferita angajatilor si anume:

- curs de Utilizare Microsoft Project

- curs de dobandire/perfectionare Competente Digitale Microsoft Office

 Calendarul cursurilor:

- in perioada 09 – 27 octombrie se va desfasura ultima sesiune a cursului de UTILIZARE MICROSOFT PROJECT - un curs foarte valoros, (60 ore), care dureaza 3 saptamani - se lucreaza pe laptopuri dotate cu licenta profesionala Microsoft Project - cursul este foarte util pentru managementul proiectelor, apreciat de middle si top management iar angajatii care doresc sa urmeze acest curs trebuie sa detina diploma de bacalaureat pentru indelinirea conditiilor de eligibilitate. 

- in perioada 09 – 24 noiembrie 2023 se va desfasura (ultima) cea de a patra sesiune de curs COMPETENTE DIGITALE DE BAZA - axat pe Micosoft Office (45 ore), dureaza  doua saptamani si 2 zile - cursul este recunoscut de Ministerul Muncii / Educatiei iar conditia de participare este ca angajatii sa aiba studii gimnaziale. In acest curs se produc upgrade-uri esentiale in Word, Excel, Power Point, Access, internet. 

 

Criteriile de eligibilitate pentru participanti sunt:

- sa fie angajati cu contract individual de munca (indiferent de pozitia ocupata in firma sau de norma de munca intreaga sau cu timp partial) intr-un IMM care este situat / isi desfasoara activitatea in Regiunea Nord Vest (jud. Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Bihor);

- sa nu fi urmat in ultimele 12 luni un alt curs similar (de digitalizare) finantat de Uniunea Europeana;

- sunt incurajati sa participe la cursuri si angajatii considerati seniori - cu varste cuprinse intre 55-64 ani;

- IMM-ul la care sunt angajati participantii trebuie sa desfasoare activitatile principale sau secundare autorizate pentru care cel putin unul dintre codurile CAEN corespunzatoare sa fie eligibil - aceasta verificare o facem pe baza copiei unui  Certificat Constator valabil emis de ONRC in care sunt inscrise sediile si activitatile autorizate, iar documentul este obligatoriu pentru dosarele cursantilor.

 

Modul  de desfasurare a cursurilor este HIBRID, si anume:

- cursurile vor avea loc in zilele lucratoare luni-vineri, dupamasa, de la 17 la 21, in salile de training de la Univers T in Cluj-Napoca (langa Julius Mall);

- APFFPR asigura toata logistica necesara (laptop-uri, licente, conexiuni, suport curs, traineri, coffee brake, examen);

- fiecare curs include o perioada de 3-5 zile la mijlocul cursului;

- modul HIBRID se refera la faptul ca, in zilele in care cursul se desfasoara la sala, APFFPR asigura si conexiune ZOOM pentru cursantii care, din varii motive nu pot ajunge la sala in unele zile (exclus in prima zi, cand se finalizeaza toate inregistrarile si in ultima zi cand are loc evaluarea finala) astfel incat acestia se pot conecta si pot participa de la distanta la curs, avand acces la tot ceea ce se preda - ecranul de lucru si explicatiile trainerilor, exercitii si teme. Recomandarea este de a merge la sala, unde explicatiile trainerilor se pot asimila mult mai bine de fiecare cursant in parte, pe nivelul fiecaruia.

 

Follow-UP SUPLIMENTAR

IMM-urile participante (care au avut angajati care au participat la cursurile oferite prin proiect) vor beneficia de sprijin pentru implementarea unei platforme de e-learning, utilă în procesul de instruire în domeniul digitalizării, prin invatare la locul de munca. Astfel, orice angajat din aceste firme poate sa primeasca acces - prin crearea unui cont - la platforma e-learning si va avea posibilitatea de a urma sau de a realiza upgrade-uri la oricare si oricate dintre module si cursurile oferite, incarcate pe platforma.

Astfel, întreprinderile mici și mijlocii care vor participa, prin intermediul angajaților, la activitățile din cadrul proiectului vor dobândi o serie de avantaje notabile în sfera digitalizării, fiind mai bine pregătite pentru a gestiona dinamica schimbării.

Ambele cursuri sunt oferite GRATUIT prin proiect tuturor persoanelor angajate in IMM-uri, interesate sa dobandeasca sau sa-si perfectioneze competentele digitale care le pot deschide noi oportunitati profesionale. 

Inscrierile sunt deschise la ambele cursuri, dar este de retinut ca:

- un angajat poate urma un singur curs

- un IMM poate trimite mai multi angajati la cursuri 

- locurile la cursuri sunt limitate, 

- inregistrarea cursantilor se realizeaza pe principiul primul venit - primul servit 

- in prezent avem locuri dispobibile pentru ambele cursuri.

 

Aceasta oportunitate se inchide odata cu ocuparea tuturor locurilor alocate ultimelor sesiuni de cursuri.

FORMULARUL ONINE este disponibil AICI sau prin scanarea codului QR de mai jos.

Detalii la telefon 0721.042.987 

* * *

05.09.2023

Inscrieri deschise pentru ultima sesiune a cursului gratuit de UTILIZARE MICROSOFT PROJECT, care se va desfasura in luna octombrie 2023.

Cursul este destinat angajatilor din IMM-uri situate in Regiunea Nord-Vest, se va desfasoara in la sala Uranus de la Univers T pentru cursantii din Cluj – Napoca, precum si online pentru angajatii eligibili din alte localitati.

Pentru inscrieri si verificarea eligibilitatii, se poate utiliza formularul de inscriere online disponibil pe site-ul APFFPR sau la telefon 0721.042.987.

31.08.2023

Astazi s-a incheiat inscrierea si a inceput cel de al treilea (penultimul) curs gratuit de competente digitale de baza CDB3.

Cursul Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere este un curs pentru dobandirea si consolidarea cunostintelor informatice din pachetul Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, Internet.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii / Educatiei.

Modul de desfasurare a cursurilor este HIBRID, oferind participantilor posibilitatea de a intra online la ore in zilele in care nu pot sa ajunga la sala.

In cadrul proiectului va mai fi organizata inca o sesiune a acestui curs, care se va desfasura in luna noimbrie 2023, pentru care inscrierile sunt deschise.

Pentru inscrieri si verificarea eligibilitatii, se poate utiliza formularul de inscriere online disponibil pe site-ul APFFPR sau la telefon 0721.042.987.

 

* * *

25.08.2023

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) va aduce in atentie câteva dintre beneficiile asociate cursurilor de digitalizare.

Dobandirea de competențe digitale actualizate: Cursurile de digitalizare te pot ajuta să înveți sau să îți perfecționezi abilitățile și cunoștințele legate de tehnologie și mediul digital. Aceasta include învățarea despre utilizarea computerelor, navigarea pe internet, utilizarea aplicațiilor și software-ului relevante, precum și înțelegerea conceptelor cheie legate de digitalizare și tehnologiile emergente.

Oportunități sporite de angajare: Într-o lume din ce în ce mai digitală, competențele digitale sunt din ce în ce mai căutate de către angajatori. Prin urmare, obținerea de cunoștințe și abilități digitale solide poate crește șansele tale de a obține un loc de muncă sau de a avansa în carieră. Cursurile de digitalizare pot să te pregătească pentru diverse roluri în domeniul tehnologiei sau pot să completeze abilitățile tale existente pentru a fi relevante într-un mediu de lucru digital.

Eficiență și productivitate sporite: Prin învățarea instrumentelor și tehnologiilor digitale, poți optimiza procesele de lucru și poți crește eficiența și productivitatea în diverse domenii. De exemplu, poți învăța să utilizezi aplicații și software-uri de gestionare a proiectelor, colaborare online sau automatizare a sarcinilor repetitive, ceea ce poate economisi timp și resurse.

Acces la informații și resurse: Digitalizarea a facilitat accesul la o cantitate enormă de informații și resurse online. Prin urmare, prin învățarea abilităților digitale, poți naviga și utiliza eficient internetul pentru a căuta informații relevante, a învăța noi concepte și a accesa resurse educaționale. Aceasta îți permite să te menții la curent cu noile evoluții din domeniul tău de interes și să îți extinzi cunoștințele.

Interacțiune și comunicare îmbunătățite: Digitalizarea a transformat modul în care comunicăm și interacționăm cu ceilalți. Cursurile de digitalizare pot să te învețe cum să utilizezi instrumente de comunicare digitală, cum ar fi e-mailul, chat-ul, rețelele sociale și platformele de colaborare online, pentru a interacționa și a comunica eficient cu colegii, prietenii și alte persoane. Acest lucru este deosebit de util în contextul lucrului la distanță sau în echipe virtuale.

* * *

17.08.2023

Echipa de experți ai Asociatiei Patronale a Furnizorior de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) a organizat astazi cel de al treilea eveniment din seria de 4 evenimente programate in cadrul campaniei de constientizare si informare a angajatorilor din IMM-urile situate in Regiunea Nord-Vest, derulate prin proiectul ”ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători” – ID 142703.

Prin acest proiect POCU se ofera sprijin IMM-urior din Regiunea Nord Vest, constand in oportunitatea participării angajaților la cursuri gratuite de formare profesională în domeniul digitalizării și, pentru IMM-urile participante, acces la platforma e-learning creata pentru implementarea învățării la locul de muncă.

APFFPR a emis un Comunicat de presa – cel de al trielea eveniment de constientizare si informare in randul angajatorilor IMM (17.08.2023)

* * *

07.08.2023

APFFPR anunta CONTINUAREA inscrierilor la cursul GRATUIT de Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere – curs pentru dobandirea si consolidarea cunostintelor informatice de baza in utilizarea calculatorului, acreditat de Ministerul Muncii / Educatiei. Aceasta este a treia sesiune orgnizata in cadrul proiectului

Cursul Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere se afla la cea de a treia sesiune.

Modul de desfasurare a cursurilor este HIBRID, oferind participantilor posibilitatea de a intra online la ore in zilele in care nu pot sa ajunga la sala.

Cursul se va desfasura in Cluj-Napoca, incepand cu data de 31 august 2023 la complexul hotelier Univers T si va dura 2 saptamani si doua zile.

Sunt eligibili pentru a participa la curs angajatii din IMM-uri situate in Regiunea Nord-Vest, indifferent de pozitia ocupata sau de marimea normei de munca.

Locurile sunt limitate, inscrierile se realizeaza pe principiul primul venit – primul servit iar un angajatii seniori (cu varste peste 54 de ani) sunt bineveniti si invitati sa participe, prin proiect fiind create un numar de locuri care le sunt rezervate.

Pentru inscrieri si verificarea eligibilitatii, se poate utiliza formularul de inscriere online disponibil pe site-ul APFFPR sau la telefon 0721.042.987.

* * *

02.08.2023

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) INVITA antreprenorii si managerii de IMM-uri din Regiunea Nord Vest (situate in judetele Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Satu Mare, Maramures, Bihor) interesati de dezvoltarea competentelor digitale ale angajatilor, sa participe la Evenimentul de constientizare care va avea loc in CLUJ-NAPOCA, JOI, 17 AUGUST 2023, ORA 11.00 – 14.00, la RADISSON BLU HOTEL, SALA BALLROOM

Echipa de experti organizeaza acest eveniment in cadrul activitatilor Proiectului POCU - ”ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători” – ID 142703.

Speaker invitat la aceasta intalnire este domnul Mircea Mihestean, Directorul Agentiei pentru IMM-uri Cluj-Napoca.

Evenimentul face parte din campania de informare si constientizare derulata in randul angajatorilor, fiind una dintre activitatile importante prevazute in proiect, prin care audienta este informata cu privire la modul in care APFFPR pune in valoare sprijinul oferit de Uniunea Europeana in domeniul digitalizarii, astfel incat reprezentantii IMM-urilor prezenti in sala sa poata evalua si valoriza perspectiva de dezvoltare a competentelor digitale oferita prin acest proiect, in beneficiul firmelor si al angajatilor. 

25.07.2023

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) va aduce in atentie structura cursurilor pe care vor putea fi studiate de catre angajatii care isi vor deschide cont pentru a utiliza platforma e-learning creata în cadrul proiectului.

 

update iulie

 

21.07.2023

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) anunta incheierea celei de a doua sesiune de curs UTILIZARE MICROSOFT PROJECT, care a avut loc in perioada 3 IULIE – 21 IULIE 2023 in Cluj-Napoca, luni – vineri orele 17-21, la complexul hotelier Univers T.

Intreaga logistica a cursului cu durata de 60 de ore a fost asigurata prin proiect de APFFPR, laptop-urile utilizate in procesul de formare fiind dotate cu licente Microsoft Project Profesional.

Pe parcursul celor 3 saptamani, participantii au putut intelege, exersa si integra in cadrul activitatilor de invatare, elemente definitorii din propria lor activitate de la locul de munca, verificand astfel aplicabilitatea cunostintelor dobandite.

Cursul a fost oferit GRATUIT angajatilor din IMM-urile situate in Regiunea Nord Vest.

 

* * *

 

19.07.2023

APFFPR anunta CONTINUAREA inscrierilor la cursul GRTUIT de Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere – curs pentru dobandirea si consolidarea cunostintelor informatice de baza in utilizarea calculatorului, acreditat de Ministerul Muncii / Educatiei. Aceasta este a treia sesiune orgnizata in cadrul proiectului

Cursul Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere se afla la cea de a treia sesiune si intervalul de desfasurare a fost otimizat  avand in vedere vacantele de vara ale angajatilor din aceasta perioada.

De asemenea, modul de desfasurare a cursurilor a fost optimizat prin constituirea formatului HIBRID, oferind participantilor posibilitatea de a intra online la ore in zilele in care nu pot sa ajunga la sala.

Cursul se va desfasura in Cluj-Napoca, incepand cu data de 31 august 2023 la complexul hotelier Univers T si va dura 2 saptamani si doua zile.

Angajatii din IMM-urile situate in Regiunea Nord Vest sunt incurajati sa beneficieze de avantajele oferite prin activitatile proiectului pentru a-si dezvolta competentele digitale si de a dobandi o calificare utila pe piata fortei de munca.

Locurile sunt limitate, inscrierile se realizeaza pe principiul primul venit – primul servit iar un angajatii seniori (cu varste peste 54 de ani) sunt bineveniti si invitati sa participe, prin proiect fiind create un numar de locuri care le sunt rezervate.

 

* * *

10.07.2023

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) INFORMEAZA antreprenorii si managerii de IMM-uri din Regiunea Nord Vest (situate in judetele Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Satu Mare, Maramures, Bihor) interesati de dezvoltarea competentelor digitale ale angajatilor, despre organizarea Evenimentului de constientizare care va avea loc in                    

CLUJ-NAPOCA,

JOI, 17 AUGUST 2023, ORA 11.00 – 14.00,

RADISSON BLU HOTEL, SALA BALLROOM

Echipa de experti organizeaza acest eveniment in cadrul activitatilor Proiectului POCU - ”ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători” – ID 142703.

Speaker invitat la aceasta intalnire este domnul Mircea Mihestean, Directorul Agentiei pentru IMM-uri Cluj-Napoca.

Evenimentul face parte din campania de informare si constientizare derulata in randul angajatorilor, fiind una dintre activitatile importante prevazute in proiect, prin care audienta este informata cu privire la modul in care APFFPR pune in valoare sprijinul oferit de Uniunea Europeana in domeniul digitalizarii, astfel incat reprezentantii IMM-urilor prezenti in sala sa poata evalua si valoriza perspectiva de dezvoltare a competentelor digitale oferita prin acest proiect, in beneficiul firmelor si al angajatilor. 

22.06.2023

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) va aduce in atentie avantajele utilizarii platformei e-learning pe care o creaza în cadrul proiectului. Implementarea unei astfel de platforme poate spori eficiența instruirii și dezvoltarea continuă a angajaților, contribuind la succesul organizației pe termen lung. 

Utilizarea platformei e-learning în cadrul organizației dumneavoastră poate aduce o serie de beneficii semnificative:
- Accesibilitate și flexibilitate: O platformă e-learning permite accesul la materialele de învățare și resursele educaționale în orice moment și de oriunde. Angajații pot învăța în propriul ritm și pot accesa conținutul de pe diferite dispozitive, inclusiv laptopuri, tablete sau telefoane inteligente.
- Economisirea timpului și costurilor: Utilizarea unei platforme e-learning reduce nevoia de a organiza sesiuni tradiționale de instruire sau de a călători pentru a participa la cursuri. Angajații pot accesa materialele de învățare online fără a fi nevoie de deplasări și pot învăța în timpul liber, fără a întrerupe activitățile zilnice.
- Personalizarea învățării: Platformele e-learning oferă posibilitatea de a personaliza experiența de învățare în funcție de nevoile și interesele individuale ale angajaților. Aceasta poate include adaptarea conținutului, oferirea de exerciții practice și evaluări personalizate, pentru a se asigura că fiecare angajat beneficiază de instruire relevantă și eficientă.
- Actualizare ușoară a conținutului: Cu ajutorul platformelor e-learning, actualizarea și modificarea conținutului de instruire devin mai ușoare și mai rapidă. Acest lucru permite organizatiei să rămână la curent cu noile cunoștințe și să actualizeze materialele de învățare în timp util.
- Monitorizare și evaluare: O platformă e-learning poate oferi instrumente pentru monitorizarea și evaluarea progresului angajaților în timpul procesului de învățare. Acest lucru permite organizației să identifice punctele slabe și să ofere sprijin suplimentar în cazul în care este necesar. De asemenea, se pot genera rapoarte și statistici despre participarea și performanța angajaților.
 - Învățare colaborativă și socială: Multe platforme e-learning oferă instrumente pentru colaborare și interacțiune între angajați. Acestea pot include forumuri de discuții, grupuri de lucru virtuale sau sesiuni de videoconferință. Astfel, angajații pot învăța unii de la alții și pot lucra împreună pentru a rezolva probleme și a-și dezvolta abilitățile.
- Reducerea impactului asupra mediului: Utilizarea platformelor e-learning elimină necesitatea de a tipări materiale de instruire și de a utiliza resurse fizice pentru sesiunile de instruire tradiționale. Aceasta contribuie la reducerea impactului negativ asupra mediului și la promovarea unei abordări sustenabile în cadrul organizației.


* * *

15.06.2023
APFFPR anunta inceperea inscrierilor la cursul GRTUIT de Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere – curs pentru dobandirea si consolidarea cunostintelor informatice de baza in utilizarea calculatorului, acreditat de Ministerul Muncii / Educatiei. Aceasta este a treia sesiune orgnizata in cadrul proiectului Cursul se va desfasura in Cluj-Napoca, incepand cu data de 31 iulie 2023 la complexul hotelier Univers T si va dura 2 saptamani si doua zile.
Aceasta va fi cea de a treia sesiune a cursului Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere iar angajatii din IMM-urile situate in Regiunea Nord Vest sunt incurajati sa beneficieze de avantajele oferite prin activitatile proiectului pentru a-si dezvolta competentele digitale.
Locurile sunt limitate, inscrierile se realizeaza pe principiul primul venit – primul servit iar un angajatii seniori (cu varste peste 54 de ani) sunt bineveniti si invitati sa participe, prin proiect fiind create un numar de locuri care le sunt rezervate.

* * *

08.06.2023
Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) anunta CONTINUAREA inscrierilor la cea de a doua sesiune de curs UTILIZARE MICROSOFT PROJECT, care se va desfasura in perioada 3 IULIE – 21 IULIE 2023 in Cluj-Napoca, luni – vineri orele 17-21, la complexul hotelier Univers T.
Intreaga logistica a cursului cu durata de 60 de ore este asigurata prin proiect de APFFPR, laptop-urile utilizate in procesul de formare fiind dotate cu licente Microsoft Project Profesional. 
Cursul este oferit GRATUIT angajatilor din IMM-urile situate in Regiunea Nord Vest si are durata de 3 saptamani, dintre care prima si ultima saptamana se va desfasoara la sala iar saptamna a doua online. 
Detalii si inscrieri: formularul disponibil  aici si la telefon 0721.042.987 (l-v, 9-17)

25.05.2023
Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) organizeaza in MIERCURI, 31 MAI 2023, ORELE 11.00 – 14.00, la RADISSON BLU HOTEL CLUJ-NAPOCA, SALA BALLROOM un nou eveniment dedicat antreprenorilor IMM-urlori din Regiunea Nord Vest interesati de dezvoltarea competentelor digitale ale angajatilor. Acest eveniment are caracter informativ si este oferit in cadrul activitatilor Proiectului POCU - ”ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători” – ID 142703, fiind dedicat reprezentantilor IMM-urilor care lucreaza pe proiecte in care utilizarea softului MICROSOFT PROJECT este sau poate deveni un instrument util in managementul proiectelor. IMM-urile au oportunitatea de a beneficia in mod gratuit de sprijin in domeniul digitalizarii, atat prin participarea angajatilor la cursuri de formare profesionala in domeniul digitalizarii, organizate in cursul anului 2023, cat si prin invatare
la locul de munca prin intermediul platformei e-learning create prin proiect, care va putea fi accesata de IMM-urile interesate. Pentru rezervarea locului la acest eveniment, va rugam sa completati formularul de inscriere - locurile sunt limitate iar accesul va fi confirmat telefonic dupa verificarea eligibilitatii.

23.05.2023
APFFPR anunta incheierea celei de a doua sesiuni de curs Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere – curs pentru dobandirea si consolidarea cunostintelor informatice de baza in utilizarea calculatorului, acreditat de Ministerul Muncii / Educatiei. Cursul s-a desfasurat in Cluj-Napoca, in perioada 8 mai 2023 – 23 mai 2023, in sala Naptun de la complexul hotelier Univers T. Cursantii sunt angajati la 8 IMM-uri din Cluj si, in urma sustinerii probelor practice si a testului final au obtinut Certificate de Participare emise de Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) si urmeaza sa primeasca si Certificatele de absolvire.
Pana in prezent, sunt inregistrati 22 de absolventi ai cursului Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere iar urmatoarea sesiune de curs va fi organizata in luna iulie.

18.05.2023

Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) anunta inceperea inscrierilor la cea de a doua sesiune de curs UTILIZARE MICROSOFT PROJECT, care se va desfasura in perioada 26 iunie – 14 iulie 2023 in Cluj-Napoca, luni – vineri orele 17-21, la complexul hotelier Univers T.
Intreaga logistica a cursului cu durata de 60 de ore este asigurata prin proiect de APFFPR, laptop-urile utilizate in procesul de formare fiind dotate cu licente Microsoft Project Profesional.
Detalii si inscrieri: formularul disponibil aici si la telefon 0721.042.987 (l-v, 9-17)

 

26.04.2023

APFFPR anunta incheierea primei sesiuni de curs Utilizare Microsoft Project, desfasurate prin proiectul ”ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători” – ID 142703.

Cursul s-a desfasurat in Cluj-Napoca, in perioada 27 martie – 25 aprilie 2023, in sala Uranus de la complexul hotelier Univers T.

Intreaga logistica a cursului cu durata de 60 de ore a fost asigurata prin proiect de APFFPR, laptop-urile utilizate in procesul de formare fiind dotate cu licente Microsoft Project Profesional.

Cei 12 cursanti absolveti sunt persoane angajate la 9 IMM-uri situate in Regiunea Nord – Vest.

Urmatoarea sesiune de curs este programata in perioada 26.06.2023 – 14.07.2023

Detalii si inscrieri: l-v, 9-17 la telefon 0721.042.987

 

12.04.2023

APFFPR anunta inceperea unei noi sesiuni de curs Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere – curs pentru dobandirea si consolidarea cunostintelor informatice de baza in utilizarea calculatorului, acreditat de Ministerul Muncii / Educatiei.

Programa cursului se axeaza pe Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Database. Aceste instrumente informatice contin o multitudine de facilitati asa incat cursul este util atat celor care pornesc de la zero cat si celor care utilizeaza de ani buni o parte din capabilitatile Microsoft Office.

Activitatea face parte din proiectul ”ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători” – ID 142703.

Cursul se va desfasura in Cluj-Napoca, in perioada 8 mai 2023 – 23 mai 2023, in sala Naptun de la complexul hotelier Univers T.

Intreaga logistica a cursului cu durata de 45 de ore este asigurata prin proiect de APFFPR, laptop-urile utilizate in procesul de formare fiind dotate cu toate licentele necesare.

Prima sesiune de curs s-a desfasurat in perioada 13 – 28 februarie 2023 iar cea de a treia sesiune de curs Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere este programata in perioada 24.07.2023 – 08.08.2023

Detalii si inscrieri: l-v, 9-17 la telefon 0721.042.987

 

07.04.2023

Echipa de experți ai APFFPR organizează un nou eveniment in cadrul campaniei de constientizare si informare a angajatorilor, derulate prin proiectul ”ALIS – Adaptarea Lucratorilor si Intreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători” – ID 142703.

Evenimentul va avea loc in Cluj-Napoca, la Radisson Blu Hotel, in data de miercuri, 31 mai 2023 si este cel de-al doilea dintr-o serie de 4 evenimente care se desfasoara pe parcursul anului 2023 si este organizat pentru reprezentatii a peste 20 de IMM-urilor care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarelel economice identificate conform SNC si SNCDI – eligibilitatea IMM-ului se poate verifica aici:

http://www.apffp.ro/download/?id=87&tk=a68a0eb09e38af0fe4e19c606c7ff9e0f4a53729

Invitatii vor fi informați cu privire la modul in care APFFPR pune in valoare sprijinul oferit de Uniunea Europeana in domeniul digitalizarii, astfel incat acestia sa poata evalua si decide cea mai buna perspectiva de dezvoltare a competentelor digitale in beneficiul firmelor si angajatilor proprii:

A) participarea anajatilor proprii la unul dintre cele doua cursuri gratuite care se desfasoara in afara orelor de program, in Cluj-Napoca, la Complexul Univers T:

1) Competente digitalizare de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere – curs pentru dobandirea si consolidarea cunostintelor informatice de baza in utilizarea calculatorului, acreditat de Ministerul Muncii / Educatiei;

2) Utilizarea programului informatic Microsoft Project

B) Oportunitatea de a beneficia de sprijin prin intermediul platformei e-learning creata prin proiect, pentru facilitatea invatarii la locul de munca.

Detalii si inscrieri pentru participare la eveniment: l-v, 9-17 la telefon 0721.042.987

 

09.02.2023

APFFPR recrutează Formator Microsoft Project, cu experiență minimă de 10 ani, în cadrul proiectului POCU „ALIS – Adaptarea Lucrătorilor și Întreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători”, ID 142703. Data-limită de trimitere a CV-ului și a actelor doveditoare pe email, la adresa office@apffp.ro este: 22 februarie 2023, până la ora 16:00. Mai multe detalii sunt disponibile aici.

 

18.01.2023

În a doua jumătate a lunii februarie, APFFPR va demara o grupă de curs de Competențe informatice de bază, în cadrul proiectului „ALIS – Adaptarea Lucrătorilor și Întreprinderilor la Schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători”, ID 142703.

ALIS 142703 - banner promovare cursuri

------------

Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Galerie

  • Proiect POCU - ALIS – Adaptarea lucrătorilor și întreprinderilor la schimbare prin dobândirea competențelor digitale de către lucrători - ID 142703
  • ALIS 142703 - banner promovare cursuri
  • update iulie

Download

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro